DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yün İplikçiliği TMZ   214 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Pınar DURU BAYKAL
Dersi Verenler
Prof.Dr.PINAR DURU BAYKAL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yün iplikçiliğinin temel prensipleri ve üretim yöntemleri hakkında bilgi vermek, Yün iplikçiliğinin proseslerini ve kullanılan makinaları tanımak, Yün iplikçiliğindeki bir eğirme yönetmi için üretim akışını planlayabilmek, üretime uygun hammaddeyi seçebilmek, ürünü ve üretimi tasarlayabilmek, uygun makine ve prosesi seçebilmek için gerekli temel bilgileri kazandırmak.
Dersin İçeriği
Yün İplikçiliğine Giriş. Yünün Yapısı ve Özellikleri: Yünün Kimyasal Yapısı ve Özellikleri, Yünün Fiziksel Yapısı ve Özellikleri,Yünün Özelliklerine Göre Sınıflandırılması. Ayırma, Açma, Yıkama, Kurutma (yağlama) işlemleri, Yün İplikçiliğinde Harman Hallaç Dairesi ve Makinaları: Açma-Temizleme Makinaları,Vatka-Tarak Makinaları,Cer Makinaları, Yün İplikçilik Sistemleri: Kamgarn İplikçiliği, Yarı Kamgarn İplikçiliği, Straygarn İplikçiliği :İngiliz (Bradford) Sistemi, Fransız (Kontinental) Sistemi, Yün İplikçilik Sektörü, Dünyadaki Durumu ve Kullanım Alanları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 1. Tekstil teknolojisi-yün iplik teknolojisi hakkında çağdaş bilgi sahibi olmayı sağlar.
2) 2. Tekstil Mühendisliği bu alanıyla ilgili problemlerini tanımlama, analiz ve formüle etme ve çözüm becerisi kazandırır.
3) 3. Bu ders kapsamında belirlenmş bir hedefe ulaşabilmek için bir sistem ve/veya üretim süreci tanımlama ve/veya tasarlama, analiz etme becerisi kazandırır.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma
X
2
Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme
X
3
Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme
X
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme
X
5
Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme
X
6
Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme
X
7
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
X
9
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme
X
10
Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
X
11
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme
X
12
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
13
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
X
14
İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme
X
15
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme
X
16
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yün İplikçiliğine Giriş; Üretim yöntemleri, temel kavramlar, kullanılan hammaddeler Referans kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
2 Yün lifi hakkındaki bilgileri hatırlama, yün lifinin özellikleri ve sınıflandırılması Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
3 Yün lifinin yıkanması ve kurutulması, Yıkama ve kurutma makinaları Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
4 Yün lifinin yıkanması ve kurutulması (Yıkama makineleri, Yıkama yöntemleri ve kurutma makinaları Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
5 Yün iplikçiliğinde harman-hallaç ve hazırlık işlemleri Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
6 Yağlama maddeleri ve yağlama işlemi Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
7 Yün iplikçiliğinde (strayhgarn) taraklama işlemi, tarak makinesinin elemanları ve görevleri Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
8 Ara Sınav Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar Yazılı Sınav
9 Strayhgarn iplikçiliğinde eğirme makinaları, elemanları ve görevleri Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
10 Kamgarn ve Yarı kamgarn iplikçiliğinde taraklama işlemi, tarak makinesi elemanları ve görevleri Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
11 Yün iplikçiliğinde çekme işlemleri (kamgarn) Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
12 Yün iplikçiliğinde Fitil işlemleri (kamgarn) Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
13 Kamgarn iplik eğirme; prencip, makialar, makinaların elemanları ve görevleri Course Notes and Reference Books Anlatım
Tartışma
Gösteri
14 Yün iplikçiliğinde eğirme sonrasu uygulanan işlemler Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
15 Genel Konu tekrarı Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar