DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Örme Teknolojisi TMZ   216 4 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Serin MEZARCIÖZ
Dersi Verenler
Doç. Dr.SERİN MEZARCIÖZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Atkılı ve çözgülü örme teknolojisi ile ilgili temel bilgi ve kavramları kazandırmak, örme makinaları hakkında temel bilgileri vermek, makine parametrelerini tanıtmak. Temel örgüleri kavratmak
Dersin İçeriği
Örme kumaşın tanımı, atkılı ve çözgülü örme ürünlerin gruplandırılması, örme makinalarının sınıflandırılması.Örmede notasyon. Atkı örmeciliğinde üretim hesaplama

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Farklı örme teknolojileri öğrenilir
2) Farklı kumaş yapıları öğrenilir ve analizi kavranır
3) Örme kumaşlarda karşılaşılan hataları tespit edilebilir
4) Üretim hesapları öğrenilir
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma
X
2
Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme
X
3
Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme
5
Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme
6
Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme
7
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
9
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme
10
Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
11
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme
12
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
13
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
14
İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme
15
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme
16
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Örmeciliğin tarihçesi, ülkemizin örmede mevcut durumu, örme kumaşın tanımı, atkılı ve çözgülü örme ürünlerin gruplandırılması, örme makinalarının sınıflandırılması Ders notları ve referans kitaplar
2 Temel örme elemanları, iğneler, iğne türüne göre ilmek oluşumları Ders notları ve referans kitaplar
3 Örmede notasyon, atkı örmecliğinde temel örgüler Ders notları ve referans kitaplar
4 Düz örme makinası ve yuvarlak örme makinası Ders notları ve referans kitaplar
5 Atkı örmeciliğinde desenlendirme teknikleri Ders notları ve referans kitaplar
6 Temel Örgü Türevleri: Atkı örmeciliğinde tek ve çift katlı kumaş yapıları, özel yapılar Ders notları ve referans kitaplar
7 Temel Örgü Türevleri: Atkı örmeciliğinde tek ve çift katlı kumaş yapıları, özel yapılar Ders notları ve referans kitaplar
8 Ara Sınav Ders notları ve referans kitaplar Yazılı Sınav
9 Atkı örmeciliğinde tek katlı ve çift katlı örgüler Ders notları ve referans kitaplar
10 Örme kumaşlarda kalite Ders notları ve referans kitaplar
11 Atkı örmeciliğinde örme kumaş hataları, nedenleri, giderilebilirlikleri Ders notları ve referans kitaplar
12 Atkı örmeciliğinde üretim hesapları Ders notları ve referans kitaplar
13 Çözgü örmeciliği, ilmek oluşumları ve kavramları Ders notları ve referans kitaplar
14 Trikot ve raschel makinaları, örme elemanları. Çözgülü örmede elde edilen ürünler Ders notları ve referans kitaplar
15 Genel konu tekrarı Ders notları ve referans kitaplar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve referans kitaplar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar