DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Termodinamik TMZ   309 5 3 3 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ramazan Tuğrul OĞULATA
Dersi Verenler
Prof. Dr.RAMAZAN TUĞRUL OĞULATA1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Termodinamiğin temel kavram ve kanunlarını vererek, mühendislik uygulamalarında bunlardan yararlanma yollarını değerlendirmek ve özellikle tekstil üretiminde gerekli olan ısı, enerji ve iklimlendirme çalışmalarına alt yapı sağlamak.
Dersin İçeriği
Temel kavramlar. SI birimleri. Termodinamiğin 0-Hukuk. Sıcaklık. Enerji. Çalışın. Entalpi. Özgül ısı. Saf madde ve basınç. Özel Ses-Sıcaklık İlişkileri. Termodinamiğin Birinci Yasası. Açma ve Kapatma Sistemleri. Termodinamiğin İkinci Kanunu. Termik Makine verimliliği. Entropi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 1. Termodinamik kavramları öğrenilir
2) 2. Termodinamik kanunlarını mühendislik uygulamalarında kullanabilme becerisi kazanılır
3) 3. Enerji (ısı ve iş) dengesi ve etkinliği hakkında bilgi sahibi olunur
4) 4. Isı transferi ve mühendislik uygulamaları hakkında bilgi sahibi olunur
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma
2
Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme
X
3
Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme
X
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme
X
5
Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme
X
6
Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme
7
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
X
9
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme
10
Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
X
11
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme
12
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
13
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
14
İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme
X
15
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme
X
16
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Termodinamiğe giriş ve temel kavramlar, uygulama alanları Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Anlatım
2 Enerji kavramı, iç enerji, ısı transferi, iş kavramı, termodinamiğin birinci kanunu, enerjinin korunumu, enerji dönüşüm verimleri Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Anlatım
3 Enerji dönüşümleri ve genel enerji çözümlemesi ile ilgili örnek problemler Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Anlatım
4 Saf madde ve özellikleri P-v, T-v ve P-T özelik diyagramları Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Anlatım
5 Saf maddenin özellikleri ile ilgili örnek problemler Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Anlatım
6 Kapalı sistemlerin enerji analizi İşlenen konuların genel olarak tekrar edilmesi Yazılı Sınav
7 Kapalı sistemlerin enerji analizi ile ilgili örnek problemler Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Anlatım
8 Ara Sınav Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Anlatım
9 Kontrol hacimleri için kütle ve enerji çözümlemesi Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Anlatım
10 Kontrol hacimleri için kütle ve enerji çözümlemesi ile ilgili örnek problemler Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Anlatım
11 Termodinamiğin ikinci yasası ve analizi Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Anlatım
12 Termodinamiğin ikinci yasası ilgili örnek problemler Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Anlatım
13 Entropi ve ekserji Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Anlatım
14 Entropi ve ekserji ile ilgili örnek problemler İşlenen konuların genel olarak tekrar edilmesi Yazılı Sınav
15 Genel Konu Tekrarı İşlenen konuların genel olarak tekrar edilmesi Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İşlenen konuların genel olarak tekrar edilmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar