DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Akışkanlar Mekaniği TMS   321 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hüseyin AKILLI
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere akışkanlar mekaniği ile ilgili temel bilgiler edindirmek ve örneklerle açıklamak.Gerçek hayatta Tekstil Mühendisliği ile ilgili akışkanlar mekaniği problemlerinin çözümü için temel bilgi birikimi sağlamak
Dersin İçeriği
Temel Kavramlara Giriş Temel Kavramlara Giriş Akışkanların Özellikleri Akış Kinematiği Akış Kinematiği, Kütle, Bernoulli ve Enerji Denklemleri Kütle, Bernoulli ve Enerji Denklemleri Akışkan Sistemlerinin Momentum Analizi, Pompa, türbin ve uygulamaları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Akışkanlar mekaniği temel kavramlarını anlayabilme. Temel fizik kurallarının akışkanlar mekaniğine uygulanması ve bu kuralların Tekstil mühendisliğinde karşılaşılan akışkanlar mekaniği problemlerine uygulama becerisi kazanır
2) Basınç ve ölçülmesi
3) Debi kavramı ve kütlenin korunumunun akışkanlar mekaniği uygulamaları
4) Daldırılmış cisimlere uygulanan kuvvetler
5) Enerjinin korunumu, Bernoulli denklemi
6) Bernoulli denkleminin mühendislik uygulamları
7) Momentumun korunumu ve Netwon'un ikinci yasası
8) Pompalar ve uygulamalarını öğrenir
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma
2
Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme
3
Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme
5
Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme
6
Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme
7
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
9
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme
10
Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
11
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme
12
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
13
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
14
İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme
15
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme
16
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Akışkan kavramı, boyutlar ve birimler, akışkanların fiziksel özellikleri Akışkanlar Mekaniği, White, Sayfa: 3-27 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Viskozite, Newtonsal ve Newtonsal olmayan akışkan kavramları Akışkanlar Mekaniği, White, Sayfa: 28-35 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Basınç; tanımı ve ölçülmesi Akışkanlar Mekaniği, White, Sayfa: 71-84 Anlatım
4 Basınç ölçüm yöntemleri; Bourdan Geyç, manometreler Akışkanlar Mekaniği, White, Sayfa: 85-88 Anlatım
5 Yüzme ve kaldırma kuvveti Akışkanlar Mekaniği, White, Sayfa: 101-108 Anlatım
6 Akışkanlar mekaniğinde Kullanılan yasalar: Kütlenin Korunumu Yasası, Debi kavramı Akışkanlar Mekaniği, White, Sayfa: 169-176 Anlatım
7 Momentumun Korumunu Akışkanlar Mekaniği, White, Sayfa: 176-184 Anlatım
8 Ara Sınav Akışkanlar Mekaniği, White, Sayfa: 210-222 Anlatım
9 Bernoulli Denklemi ve uygulamaları Akışkanlar Mekaniği, White, Sayfa: 210-222 Anlatım
10 Arasınav Yazılı Sınav Yazılı Sınav
11 Gerçek Akışkanların Hareketi, yerel kayıplar Akışkanlar Mekaniği, White, Sayfa: 401-428 Anlatım
12 Sürtünme kayıpları, Laminer ve Türbülanslı akış tanımları Akışkanlar Mekaniği, White, Sayfa: 401-428 Anlatım
13 Moody diagramı, Bernoulli denkleminin gerçek akışlara uygulanması Akışkanlar Mekaniği, White, Sayfa: 428-448 Anlatım
14 Pompalar ve uygulamaları Akışkanlar Mekaniği, White, Sayfa: 448-500 Anlatım
15 Türbinler ve uygulamaları Akışkanlar Mekaniği, White, Sayfa: 448-500 Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders Notu ve Kitaplar