DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mekanizma Tekniği TMS   323 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Füsun DOBA KADEM
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mekanizma özellikleri ile ilgili genel bilgi kazanmak, mekanizmaların kinematiğini kavramak, tekstil makinalarında seçilmiş mekanizmaları tanımak
Dersin İçeriği
Temel kavramlar. Eleman çiftleri. Kinematik zincir. Mekanizma ve makina. Serbestlik derecesi. Kinematik analiz. Hız ve ivme analizi. Analitik ve grafik yöntemler. Kam ve dişli mekanizmaları. Seçilmiş tekstil mekanizmaları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Mekanizmaların özellikleri hakkında genel bilgi kazanır.
2) Mekanizmaların kinematiğini kavrar.
3) Tekstil makinalarının mekanizmaları hakkında genel bilgi kazanır.
4) Eleman çiftlerini kavrar
5) Kam ve dişli mekanizmaları hakkında genel bilgi kazanır.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma
X
2
Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme
X
3
Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme
X
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme
X
5
Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme
X
6
Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme
X
7
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
X
9
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme
X
10
Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
X
11
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme
X
12
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
13
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
X
14
İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme
X
15
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme
X
16
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Mekanizma tekniğine giriş (temel tanımlar) ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
2 Mekanizma türleri. Makina-mekanizma, birbirleriyle farklılıkları, örnek mekanizmalar ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
3 Eleman çiftleri. Mafsal ve mafsal tipleri. ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
4 Kinematik zincir. Serbestlik derecesi ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
5 Serbestlik derecesi ile ilgili problemler. ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
6 Zorunlu hareketli mekanizmalar ve örnek problemler. Mafsal Mekanizmaları (Genel) ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
7 Mekanizmalarda kinematik analiz, deplasman analizi ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav ders notları ve referans kitaplar Yazılı Sınav
9 Mekanizmalarda kinematik analiz, deplasman ve hız analizi ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
10 Mekanizmalarda kinematik analiz, ivme analizi ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
11 Analitik ve grafik çözümlere örnekler ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
12 Dört çubuk mekanizmaları. Dişli çark mekanizmaları, Kam mekanizmaları ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
13 Tekstilde mekanizma örnekleri ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
14 Tekstilde dokumada ve örmede mekanizma örnekleri ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
15 Tekstil ve konfeksiyonda mekanizma örnekleri ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları ders notları ve referans kitaplar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders Notu ve Kitaplar