DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Havlı Yapılar 1 TMS   325 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Belkıs ZERVENT ÜNAL
Dersi Verenler
Prof. Dr.BELKIS ZERVENT ÜNAL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Türk tekstil sanayinde önemli bir yere sahip olan hav yapılı kumaşlardan havlu ve kadife üretim tekniklerini, makinalarını, temel özelliklerini ve kalite kontrol testlerini öğretmek.
Dersin İçeriği
Türkiyede havlu ve kadife kumaş imalatı ve dış ticareti, Ev tekstili sektöründe bu kumaşların yeri ve önemi. Sektör analizi. Havlu kumaş üretiminde yaygın kullanılan elyaf ve iplik özelliklerinin incelenmesi. Havlu kumaş üretim teknikleri (dokuma ve örme) ve kalite kontrolü, üretim hesapları, kadife havlu üretimi. Kadife kumaş üretim teknikleri. Havlu ve kadife kumaş üretim yöntemlerinde ve makinalarında gerçekleşen teknolojik gelişmeler, son yıllarda geliştirilen fonksiyonel/akıllı havluların irdelenmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Havlu ve kadife kumaş üretim yöntemlerini öğrenmek.
2) Havlu ve kadife makinalarının çalışma prensiplerini öğrenmek.
3) Konuyla ilgili güncel gelişmeleri araştırmak ve öğrenmek.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma
X
2
Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme
X
3
Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme
X
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme
X
5
Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme
X
6
Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme
X
7
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
X
9
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme
X
10
Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
X
11
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme
X
12
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
13
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
X
14
İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme
X
15
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme
X
16
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Türkiyede havlu ve kadife kumaş imalatı ve dış ticareti, Ev tekstili sektöründe bu kumaşların yeri ve önemi. Sektör analizi. Ders Notları ve Referans Kitaplar Anlatım
Tartışma
2 Havlu kumaş üretiminde yaygın kullanılan elyaf ve iplik özelliklerinin incelenmesi. Ders Notları ve Referans Kitaplar Anlatım
Tartışma
3 Dokuma havlu kumaş üretim teknikleri Ders Notları ve Referans Kitaplar Anlatım
Tartışma
4 Dokuma havlu kumaş üretim teknikleri Ders Notları ve Referans Kitaplar Anlatım
Tartışma
5 Örme havlu kumaş üretim teknikleri Ders Notları ve Referans Kitaplar Anlatım
Tartışma
6 Kadife havlu üretimi Ders Notları ve Referans Kitaplar Anlatım
Tartışma
7 Havlu kumaş üretim hesapları Ders Notları ve Referans Kitaplar Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Ders Notları ve Referans Kitaplar Yazılı Sınav
9 Havlu kumaş kalite kontrolü Ders Notları ve Referans Kitaplar Anlatım
Tartışma
10 Kadife kumaş üretim teknikleri Ders Notları ve Referans Kitaplar Anlatım
Tartışma
11 Kadife kumaş üretim teknikleri Ders Notları ve Referans Kitaplar Anlatım
Tartışma
12 Kadife kumaş kalite kontrolü Ders Notları ve Referans Kitaplar Anlatım
Tartışma
13 Havlu ve kadife kumaş üretim yöntemlerinde ve makinalarında gerçekleşen teknolojik gelişmeler Ders Notları ve Referans Kitaplar Anlatım
Tartışma
14 Son yıllarda geliştirilen fonksiyonel/akıllı havluların incelenmesi. Ders Notları ve Referans Kitaplar Anlatım
Tartışma
15 Konu tekrarı Ders Notları ve Referans Kitaplar Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders Notları ve Referans Kitaplar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
x