DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tekstüre İplikçiliği TMS   333 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz ERBİL
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiYILMAZ ERBİL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dünyada elyaf ve iplik kapasiteleri ile filament iplikler hakkında bilgi vermek, tekstüre işleminde amaç nedir açıklamak, tekstüre teknikleri ve makinaları hakkında bilgi edinmek, tekstüre ipliklerin kulanım alanları ve kalite kontrolü konularında öğrencileri teknik düzeyde bilgilendirmektir.
Dersin İçeriği
Tekstüre'ye giriş,hammaddeleri, yöntemleri, hava jetli tekstüre, kıvırcıklaştırma, örme sökme yöntemi, yalancı bükümle tekstüre, tekstüre ipllik özellikleri, tekstüre iplik endüstrisi ve kullanımı, tekstürenin geleceği ve önemi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tekstil teknolojisi-tekstüre iplik teknolojisi hakkında bilgi sahibi olmayı ifade eder.
2) Tekstil Mühendisliği problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözüm becerisi kazanmayı sağlar.
3) Belirlenmş bir hedefe ulaşabilmek için bir sistem ve/veya üreti
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma
X
2
Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme
X
3
Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme
X
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme
X
5
Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme
X
6
Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme
X
7
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
X
9
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme
X
10
Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
X
11
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme
X
12
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
13
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
X
14
İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme
X
15
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme
X
16
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tekstüre iplikçiliğine giriş; Dünya elyaf ve iplik kapasiteleri Referans kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
2 Tekstil elyaf ve iplikleri, Yapısal lif çeşitleri, Filament iplikler Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
3 Tekstüre işlemi ve tekstüre işleminde amaç, Filament iplik özellikleri Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
4 Tekstüre tekniklerinin tanıtımı Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
5 Termo-mekanik tekstüre teknikleri Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
6 Termo-mekanik tekstüre teknikleri-devam Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
7 Mekanik tekstüre teknikleri Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
8 Ara Sınav Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
9 Mekanik tekstüre teknikleri-devam Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar Yazılı Sınav
10 Diğer tekstüre tekniklerinin anlatımı Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
11 Tekstüre ipliklerin özellikleri ve kullanım alanları Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
12 Tekstüre iplik teknolojisindeki gelişmeler Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
13 Tekstüre ipliklerin kalite kontrolü Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
14 Tekstüre ipliklerin kalite kontrolü-devam Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
15 Genel Konu tekrarı Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders Notu ve Kitaplar