DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çözgü Örmeciliği TMS   335 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri TMZ 216 Örme Teknolojisi
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Serin MEZARCIÖZ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çözgü örmeciliği ile ilgili teknolojik bilgilerin verilmesi. Örme kumaşlar ve özellikleri ile ilgili bilgiler verilmesi.
Dersin İçeriği
Çözgülü örme teknolojilerinin sınıflandırılması. Trikot ve raşel makineleri.Üretim hesapları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Farklı çözgülü örme makinelerini, kullanım alanlarını ve ürünleri öğrenilir.
2) Farklı çözgülü örme kumaşlar öğrenilir
3) Çözgülü örmede temel desenlendirme teknikleri öğrenilir.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma
X
2
Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme
X
3
Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme
X
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme
5
Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme
6
Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme
X
7
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
9
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme
10
Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
11
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme
12
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
13
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
14
İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme
15
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme
X
16
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çözgü örmeciliğinin tanıtımı ve makinelerinin sınıflandırılması Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
2 Çözgü örmeciliğinin tanıtımı ve makinelerinin sınıflandırılması Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
3 Genel terim ve tanımlamalar, Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
4 Çözgülü örmede temel desenlendirme teknikleri Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
5 Çözgülü örmede temel desenlendirme teknikleri Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
6 Çözgü otomat (trikot) makineleri Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
7 Çözgü otomat (trikot) makineleri Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
8 Ara Sınav Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Yazılı Sınav
9 Raşel makineleri Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
10 Özel üretimler için çözgülü örme makineleri Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
11 Özel üretimler için çözgülü örme makineleri Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
12 Diğer desenlendirme teknikleri Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
13 Diğer desenlendirme teknikleri Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
14 Üretim hesapları Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
15 Genel Konu Tekrarı Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders Notu ve Kitaplar