DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tekstilde Boyama 2 TMZ   310 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Arş.Gör. Mehmet BEBEKLİ
Dersi Verenler
Arş.Gör.MEHMET BEBEKLİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sentetik liflerin boyanma mekanizmalarının incelenmesi . Uygulamalarda kullanılan makina ve aparatların tanıtılması ve boyama işlemleri sonrasında haslıklar hakkında temel bilgilerin verilmesi ve hatalı boyamaların düzeltilmesi hakkında bilgi verilmesi.Karışım kumaşların boyanmaları
Dersin İçeriği
Sentetik Liflerin (Polester, Poliamid, Poliakrilonitril) Yapıları ile Boyarmadde Arasındaki Boyanma Mekanizmalarının İncelenmesi. Sentetik Liflerin Boyanmasında Kullanılan Makina ve Aparatlar. Sentetik Lif Boyamacılığında Haslıkların İncelenmesi. Sentetik Liflerin; Dispers, Bazik ve Diğer Grup Boyarmaddelerle Boyanması. Lif Karışımlarının Boyanması.Hatalı Boyamaların Düzeltilmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 1. Sentetik liflerin yapılarının hatırlatılarak boyanma mekanizmaları hakkında bilgi kazandırmak.
2) 2. Sentetik liflerden elde edilmiş kumaşların ve Karışım kumaşların boyanmaları hakkında bilgi kazanmak.
3) 3. Boyama işlemleri sonrasında haslıklar hakkında temel bilgileri öğrenmek.
4) 4. Hatalı yapılan boyamaların düzeltilmesi hakkında bilgi kazanımı. Boyama hataları ve çözüm önerilerinin öğretilmesi.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma
2
Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme
3
Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme
5
Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme
6
Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme
7
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
9
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme
10
Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
11
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme
12
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
13
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
14
İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme
15
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme
16
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sentetik liflerin Sınıflandırılması ve Genel Bilgiler Ders Notları ve Referans Kitaplar Anlatım
Tartışma
2 Poliester liflerin Ön terbiyesi ve Boyanması . Pes liflerinin Kimyasal ve Fiziksel Özellikleri Ders Notları ve Referans Kitaplar Anlatım
Tartışma
3 Polyester liflerinin ön terbiyesi ve boyanması Ders Notları ve Referans Kitaplar Anlatım
Tartışma
4 Polyester liflerinin ön terbiyesi ve boyanması Ders Notları ve Referans Kitaplar Anlatım
Tartışma
5 poliamid liflerinin ön terbiyesi ve boyanması Ders Notları ve Referans Kitaplar Anlatım
Tartışma
6 poliamid liflerinin ön terbiyesi ve boyanması Ders Notları ve Referans Kitaplar Anlatım
Tartışma
7 Poliüretan liflerin ön terbiyesi ve boyanması Ders Notları ve Referans Kitaplar Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Ders Notları ve Referans Kitaplar Yazılı Sınav
9 Poliüretan liflerin ön terbiyesi ve boyanması Ders Notları ve Referans Kitaplar Anlatım
Tartışma
10 Polivinil Liflerinin Ön terbiyesi ve Boyanması Ders Notları ve Referans Kitaplar Anlatım
Tartışma
11 Asetat ve Tri asetat liflerin ön işlemleri ve boyanması Ders Notları ve Referans Kitaplar Anlatım
Tartışma
12 Poliester/Viskon karşımı kumaşların ön terbiye ve boyanmaları Ders Notları ve Referans Kitaplar Anlatım
Tartışma
13 Boyama hataları Ders Notları ve Referans Kitaplar Anlatım
Tartışma
14 Boyama hatalarına çözüm önerileri Ders Notları ve Referans Kitaplar Anlatım
Tartışma
15 Konu tekrarı Ders Notları ve Referans Kitaplar Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders Notları ve Referans Kitaplar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar