DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Baskı Teknolojisi TMZ   314 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Füsun DOBA KADEM
Dersi Verenler
Doç.Dr.FÜSUN DOBA KADEM1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tekstil Baskı Tekniklerinin ve Makinalarının Tanıtılması. Elyaftan Kumaşa Baskı Metotlarının Tanıtılması
Dersin İçeriği
Elyaftan Kumaşa Baskı Metotları. Tekstil Baskı Makinaları . Kurutma Yöntem ve Makinaları. Fiksaj Yöntem ve Makinaları. Baskı Hataları ve Giderilebilme Yöntemleri. İnovatif tekstillere baskı.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tekstil baskı teknikleri ve makinaları hakkında genel bilgi kazanır
2) Baskılı ürünlerin üretim teknolojisini öğrenir
3) İnovatif tekstillere baskı metotlarını öğrenir
4) Fiksaj Yöntem ve Makinalarını öğrenir.
5) Baskı Hataları ve Giderilebilme Yöntemleri hakkında genel bilgi kazanır.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma
X
2
Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme
X
3
Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme
X
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme
X
5
Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme
X
6
Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme
X
7
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
X
9
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme
X
10
Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
X
11
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme
X
12
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
13
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
X
14
İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme
X
15
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme
X
16
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tekstil Baskıcılığına giriş, baskıcılığın tarihçesi ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
2 Baskı patı, baskı malzemeleri ve yardımcı maddeler hakkında bilgiler ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
3 Uygulama yöntemlerine göre baskı metodları (Direk, aşındırma ve rezerve baskı yöntemleri) ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
4 Rulo baskı makinaları ve genel özellikleri, rulo desen silindirlerinin hazırlanması ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
5 Rotasyon baskı makinaları ve genel özellikleri, rotasyon şablonlarının hazırlanması ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
6 Filmdruk baskı makinaları, baskı şablonlarının hazırlanması ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
7 Parça baskı yöntemleri, ahtapot baskı makinaları ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav ders notları ve referans kitaplar
9 Özel baskı yöntemleri (gofre baskı, vigore baskı, batik) ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
10 Kurutma yöntemleri ve makinaları ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
11 Fiksaj yöntemleri ve makinaları ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
12 Dijital baskı teknolojisi ve prensipleri ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
13 Süblime baskı teknolojisi, Transfer baskı, transfer baskının dijital uygulamaları ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
14 Baskı hataları, oluşum nedenleri ve giderilebilme yöntemleri ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
15 Konu tekrarları ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları ders notları ve referans kitaplar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar