DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İş Sağlığı ve Güvenliği 2 TMZ   316 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Serin MEZARCIÖZ
Dersi Verenler
Doç. Dr.SERİN MEZARCIÖZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Genel olarak iş sağlığı ve güvenliği konusunun önemi ve gerekliliği vurgulanarak öğrencilerin bu konuda gerekli bilinci kazanması hedeflenmiştir. Ayrıca modern tekniklerle bu konularda iyileştirme çalışmalarının nasıl yapılacağını göstererek, konunun hukuksal ve etik boyutu hakkında gerekli bilgilerin verilmesi amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği
Ergonomi, Çevre Sağlığı, Acil Durum Planları, Sağlık ve Güvenlik İşaretleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmelikleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 1. İş sağlığı ve güvenliği konusunda temel kavramları kazandırır
2) 2. Mesleki kazalar ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi sahibi olunur.
3) 3. Türkiye de iş sağlığı ve güvenliği yapısı, ilgili kuruluşlar ve örgüt yapısı hakkında bilinçlenmesi sağlanır.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma
2
Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme
3
Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme
5
Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme
6
Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme
X
7
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
X
9
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme
X
10
Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
11
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme
12
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
13
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
X
14
İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme
X
15
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme
X
16
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ergonomi Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
2 Çevre Sağlığının Çalışanlar Üzerindeki Etkisi Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
3 İş kazaları ve meslek hastalıklarının işçi, işveren ve ülkemize maliyeti Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
4 İş kazalarından doğan cezai ve hukuki sorumluluklar Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
5 Sabit tesislerde iş sağlığı ve güvenliği organizasyonu (işyeri hekimi ve iş güvenliği kurulu) Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
6 İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda devlet, işveren, işçilerin görev ve sorumlulukları Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
7 İş kazalarına ve işçi sağlığı sorunlarına karşı alınabilecek önlemler Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Ders notları ve referans kitaplar Yazılı Sınav
9 Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
10 Havalandırma ve İklimlendirme Prensipleri Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
11 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmelikleri Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
12 Çalışma Hayatında Etik Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
13 Yetişkin Eğitimi, İşyerinde Sağlık Güvenlik Eğitimi ve İletişim Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
14 Yetişkin Eğitimi, İşyerinde Sağlık Güvenlik Eğitimi ve İletişim Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
15 Genel konu tekrarı Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve referans kitaplar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar