DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Makine Dinamiği TMS   322 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz ERBİL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Makine üzerinde etkili kuvvetleri tanıtmak. Dinamik koşullar altındaki makinelerin dengeli çalışması için dinamik analiz yapabilmeyi öğretmek. Hız, ivme, atalet, moment kavramlarını yerleştirmek.
Dersin İçeriği
Temel Kavramlar. Kuvvet Analizi. Atalet Kuvveti ve Momenti. Statik Dengeleme. Dinamik Dengeleme. Eşdeğer Kütleler. Makinaların dengeleme problemlerinin çözümü Mekanik Titreşimler. Seçilmiş Tekstil Makinalarında Dinamik Analiz.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Makine teorisini öğrenmek.
2) Kuvvetleri tanımak ve sınıflandırmak.
3) Dengesizlik problemlerini çözebilmek.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma
X
2
Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme
X
3
Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme
X
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme
X
5
Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme
X
6
Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme
X
7
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
X
9
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme
X
10
Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
X
11
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme
X
12
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
13
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
X
14
İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme
X
15
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme
X
16
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders içeriği hakkında bilgi verme, Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Tartışma
2 Temel Kavramlar Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Tartışma
3 Kuvvet Analizi. Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
4 Atalet Kuvveti ve Momenti. Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Tartışma
5 Statik Dengeleme. Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
6 Dinamik Dengeleme. Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
7 Dinamik Dengeleme. Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Ders notları ve kaynak kitaplar Yazılı Sınav
9 Eşdeğer Kütleler Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
10 Eşdeğer Kütleler. Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
11 Mekanik Titreşimler. Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Tartışma
12 Tekstil Makinalarında Dinamik Problemleri Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Tartışma
13 Seçilmiş Tekstil Makinalarında Dinamik Analiz. Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
14 Örnek Problemler Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
15 Konu Tekrarı Ders notları ve kaynak kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve kaynak kitaplar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Diğer Kaynaklar