DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Karmaşık Dokuma Yapıları TMS   336 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Belkıs ZERVENT ÜNAL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çeşitli dokuma teknikleriyle elde edilen kumaş yapıları ve tasarımları hakkında bilgi vermek, ders kapsamında belirlenmiş olan konularda araştırma ve/veya uygulamaya dayalı bilgi paylaşımı ve uygulama becerisi üzerine kazanım sağlamak.
Dersin İçeriği
Kumaş analizi ve tasarımı ile ilgili genel kavramlar ve tanımlar, Ticari dokuma kumaşlar ; Temel dokuma yapıları. Renkli dokumalar. Krep kumaşlar ve dokuma. Dokumada pike kumaşlar. Üç iplik sistemli dokuma kumaşlar. Çift kat kumaşlar. Temel dokuma yapılarının yapısal analizi; İplik renk ve yapı analizi ve bilgisi. Mamul ve ham kumaşların ve dokuma bilgilerinin belirlenmesi. Dokuma hesapları ve planları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Basit ve türev dokular, kumaş yapıları ve tasarımları öğrenilir.
2) Renkli dokumalar, kumaş yapıları ve tasarımları öğrenilir.
3) Karmaşık dokular, kumaş yapıları ve tasarımları öğrenilir.
4) Dokuma analizi, tasarım ve üretim bilgileri hazırlanması öğrenilir
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma
X
2
Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme
X
3
Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme
X
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme
X
5
Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme
X
6
Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme
X
7
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
X
9
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme
X
10
Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
X
11
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme
X
12
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
13
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
X
14
İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme
X
15
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme
X
16
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Basit ve Türev Dokular ve Kumaşlar Ders öncesi ve/veya sonrası ders konularıyla ilgili çeşitli kaynaklardan araştırma yapılması ve çalışılması tavsiye edilir. Anlatım
Tartışma
Gösteri
2 Renkli Dokumalar Ders öncesi ve/veya sonrası ders konularıyla ilgili çeşitli kaynaklardan araştırma yapılması ve çalışılması tavsiye edilir. Anlatım
Tartışma
Gösteri
3 Ekstra Çözgülü ve Ekstra Atkılı Dokuma Yapıları Ders öncesi ve/veya sonrası ders konularıyla ilgili çeşitli kaynaklardan araştırma yapılması ve çalışılması tavsiye edilir. Anlatım
Tartışma
Gösteri
4 Çözgü Takviyeli Dokuma Yapıları Ders öncesi ve/veya sonrası ders konularıyla ilgili çeşitli kaynaklardan araştırma yapılması ve çalışılması tavsiye edilir. Anlatım
Tartışma
Gösteri
5 Atkı Takviyeli Dokuma Yapıları Ders öncesi ve/veya sonrası ders konularıyla ilgili çeşitli kaynaklardan araştırma yapılması ve çalışılması tavsiye edilir. Anlatım
Tartışma
Gösteri
6 Çok Katlı Dokuma Kumaş Yapıları Ders öncesi ve/veya sonrası ders konularıyla ilgili çeşitli kaynaklardan araştırma yapılması ve çalışılması tavsiye edilir. Anlatım
Tartışma
Gösteri
7 Jakarlı Dokumalar Ders öncesi ve/veya sonrası ders konularıyla ilgili çeşitli kaynaklardan araştırma yapılması ve çalışılması tavsiye edilir. Anlatım
Tartışma
Gösteri
8 Ara Sınav Ders öncesi ve/veya sonrası ders konularıyla ilgili çeşitli kaynaklardan araştırma yapılması ve çalışılması tavsiye edilir. Yazılı Sınav
9 Havlu Dokuma Kumaş Yapıları Ders öncesi ve/veya sonrası ders konularıyla ilgili çeşitli kaynaklardan araştırma yapılması ve çalışılması tavsiye edilir. Anlatım
Tartışma
Gösteri
10 Halı Yapıları Ders öncesi ve/veya sonrası ders konularıyla ilgili çeşitli kaynaklardan araştırma yapılması ve çalışılması tavsiye edilir. Anlatım
Tartışma
Gösteri
11 Döner Gücü Sistemli Dokumalar Ders öncesi ve/veya sonrası ders konularıyla ilgili çeşitli kaynaklardan araştırma yapılması ve çalışılması tavsiye edilir. Anlatım
Tartışma
Gösteri
12 Dar Dokuma Ders öncesi ve/veya sonrası ders konularıyla ilgili çeşitli kaynaklardan araştırma yapılması ve çalışılması tavsiye edilir. Anlatım
Tartışma
Gösteri
13 Üç Eksenli Dokuma, Üç Boyutlu Dokuma Ders öncesi ve/veya sonrası ders konularıyla ilgili çeşitli kaynaklardan araştırma yapılması ve çalışılması tavsiye edilir. Anlatım
Tartışma
Gösteri
14 Dokuma için Gerekli Plan ve Hazırlıklar Ders öncesi ve/veya sonrası ders konularıyla ilgili çeşitli kaynaklardan araştırma yapılması ve çalışılması tavsiye edilir. Anlatım
Tartışma
Gösteri
15 Genel konu tekrarı Ders öncesi ve/veya sonrası ders konularıyla ilgili çeşitli kaynaklardan araştırma yapılması ve çalışılması tavsiye edilir. Anlatım
Tartışma
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders öncesi ve/veya sonrası ders konularıyla ilgili çeşitli kaynaklardan araştırma yapılması ve çalışılması tavsiye edilir. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders Notu ve KitaplarDiğer Kaynaklar