DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İplik Üret Yöntem ve Mak. TMZ   401 7 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Prof. Dr.OSMAN BABAARSLAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İplik üretim bilgileri ve iplikçiliğin tarihi gelişim süreci hakkında ilgilendirme, ştapel liflerin eğrilmesinde kullanılan iplik üretim yöntem ve sistemlerini sınıflandrma, tekstil liflerine mukavemet kazandırma yollarını ve eğirmede öncelikli lif özelliklerini belirleme, Ring eğirme, Makina yapısı ve tasarım özellikleri, eğirme prensibi, temel eğirme elemanları, eğirme geometrisi, kompakt eğirme, kompakt eğirme sistemleri, ring ve kompakt iplik özellikleri ve teknolojik gelişmeler hakkında teknik ve teknolojik bilgiler vermek. Açık Uç (Open-End) Rotor İplikçiliği, Tarihi gelişim süreci, eğirme presibi, teknolojik yapısı, proses adınları, temel eğirme elemanları, iplik yapı ve özellikleri ile OE Rotor ipliklerinin kullanım alanları hakkında bilgiler vermek, Açık Uç (OE) Friksiyon İplikçiliği ve eğirme sistemleri hakkında bilgi vermek, Hava Jetli ve Vorteks iplik eğirme teknolojisini tanıtmak ve makinaları hakkında teknik ve teknolojik bilgiler vermek, İplik Üretim Yöntem ve Makinalarıyla ilgili teknik hesaplamaları öğretmektir.
Dersin İçeriği
Eğirme Prensipleri. iplik üretimini etkileyen lif özellikleri. İplik üretiminde kullanılan teknik ilişkiler. İplik Sistemleri. Çekim prensibi. Katlama (pasaj) prensibi. Büküm prensibi. Üretim Hesabı. İplik üretim yöntemlerinin sınıflandırması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tekstil Teknolojisi - İplik Eğirme Teknikleri/Yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmayı ifade eder.
2) Tekstil Mühendisliği problemleri tanımlama, formüle etme ve Çözüm becerisi kazanmayı açıklar.
3) İplik Üretim Makinaları hakkında teknik bilgiye sahip olmayı ifade eder.
4) Belirlenmiş bir hedefe ulaşabilmek için bir sistem ve/veya üretim süreci tanımlama ve/veya tasarlama becerisi kazanmayı tanımlar.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma
2
Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme
X
3
Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme
X
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme
X
5
Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme
X
6
Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme
X
7
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
9
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme
10
Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
X
11
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme
12
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
13
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
14
İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme
15
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme
X
16
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş; iplik üretim bilgileri ve iplikçiliğin tarihi gelişim süreci Referans kitaplar Anlatım
Tartışma
Gösteri
2 İplik Üretim Yöntem ve Makinalarını sınıflandırma, tekstil liflerine mukavemet kazandırma yollarını anlatma ve eğirmede öncelikli lif özelliklerini belirleme Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar
3 Ring İplik Eğirme Teknolojisi ne Giriş eğirme prensibi, makinanın yapısı ve özellikleri, eğirme elemanları Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar
4 Ring İplik Eğirme Makinesinda temel eğirme elemanlarının teknik özellikleri ve eğirmeye olan etkisi Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar
5 Eğirme Geometrisi ve Kompakt İplik Eğirme Teknolojisi, Kompakt İplik Eğirme Sistemleri Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar
6 Ring ve Kompakt ipliklerin özellikleri ve bu sistemlerdeki teknolojik gelişmeler Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar
7 Açık-Uç (OE) Rotor iplik eğirme teknolojisine giriş; eğirme prensibi, makinenin yapısı ve teknik özellikleri Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar
8 Ara Sınav Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar
9 Rotor iplikçiliğinde proses adımları, temel eğirme elemanları ve eğirmeye olan etkisinin analizi, laboratuar ortamında uygulama Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar
10 OE Rotor ipliklerinin yapı ve özellikleri, kullanım alanları ve ring iplikleri ile mukayese Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar
11 Açık-Uç Friksiyon iplikçiliğine giriş; eğirme prensibi ve gelişim süreci Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar
12 OE Friksiyon iplik üretim sistem ve makine çeşitleri, temel eğirme elemanları ve özellikleri Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar
13 Hava Jetli ve Vorteks iplik üretim teknolojisi; eğirme prensibi, makinaları ve eğirme elemanları Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar
14 Diğer eğirme yöntem ve makinaları, iplik üretim hesaplamaları Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar
15 Genel konu tekrarı Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar