DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yenilik ve Girişimcilik TMS   455 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Osman BABAARSLAN
Dersi Verenler
Prof.Dr.OSMAN BABAARSLAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı tekstil endüstrisinde yenilik ve girişimcilik konularında teknik/teknolojik bilgi vermek, ilgili mevzuat, ar-ge ve yenilik çalışmaları, vb konularda öğrenciyi aydınlatmaktır.
Dersin İçeriği
Eğirme Prensipleri. iplik üretimini etkileyen lif özellikleri. İplik üretiminde kullanılan teknik ilişkiler. İplik Sistemleri. Çekim prensibi. Katlama (pasaj) prensibi. Büküm prensibi. Üretim Hesabı. İplik üretim yöntemlerinin sınıflandırması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilim, teknoloji ve yeniliğin kazanımıyla ilgili temel bilgileri ifade eder.
2) Tekstil sektöründe yenilik ve girişimcilik hakkında bilgileri açıklar.
3) Girişimciliği öğrenme, içeriği ve önemini tanımlar.
4) 5746 SAYILI KANUN; Teknogirişim Sermaye Desteği, TÜBİTAK 1512-Bireysel Girişimcilik Aşamalı Destek Programlarını açıklar.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma
X
2
Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme
X
3
Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme
X
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme
X
5
Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme
X
6
Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme
X
7
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
X
9
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme
X
10
Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
X
11
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme
X
12
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
13
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
X
14
İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme
X
15
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme
X
16
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 GİRİŞ. BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK KAVRAMLARI Referans kitaplar
2 Bilgi/Bilim, Bilimsel Çalışma, Teknoloji Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar
3 Ar-Ge, Yenilik, Ar-Ge ve Yenilik İlişkisi Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar
4 Rekabet Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar
5 Bilgi ve Teknoloji Temin Seçenekleri Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar
6 Günümüzde Firma Özellikleri Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar
7 Ürünlerin Bilgi İçeriği (Katma Değer) Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar
8 Ara Sınav Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar
9 Ar-Ge Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar
10 Yenilik ve Tekstil Endüstrisi Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar
11 GİRİŞİMCİLİK; Girişimcilik Yaklaşımı, Girişimcilik İçin Gerekli Şartlar Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar
12 Girişimciliğin Özendirilmesi. Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar
13 5746 SAYILI KANUN; Teknogirişim Sermaye Desteği, Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar
14 TÜBİTAK 1512-Bireysel Girişimcilik Aşamalı Destek Programları. Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar
15 GİRİŞİMCİLİK ÖRNEKLERİ. Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notlarının tekrarı ve Referans kitaplar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar