DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Giysi Kalıpçılığı TMS   467 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Füsun DOBA KADEM
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Konfeksiyonda giysi kalıbı kavramını oluşturmak ve bir giysi kalıbını çizebilme becerisini kazanmak.
Dersin İçeriği
Konfeksiyonda Üretim Adımları. Giyim ve giysi kavramı. Ölçü türleri ve ölçü alma teknikleri. Vücut ölçüleri ile kalıp ölçüleri arasındaki ilişki. Giysi kalıbı (temel kalıp, model kalıbı, üretim kalıbı). Kalıp serilendirme teknikleri. Çeşitli giysiler için kalıp çalışmaları. Manuel kalıp hazırlama uygulamaları. Konfeksiyonda CAD ve CAM sistemleri. CAD sistemi menü özellikleri ve fonksiyonları. Konfeksiyon teknolojisinde giysi bakım talimatları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Konfeksiyonda giysi kalıbı kavramını oluşturur
2) Bir giysi kalıbını çizebilme becerisini kazanır
3) Bir giysi kalıbını çizebilme becerisini kazanır
4) Konfeksiyonda Üretim Adımlarını kavrar.
5) Ölçü türleri ve ölçü alma tekniklerini öğrenir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma
X
2
Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme
X
3
Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme
X
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme
X
5
Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme
X
6
Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme
X
7
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
X
9
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme
X
10
Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
X
11
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme
X
12
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
13
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
X
14
İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme
X
15
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme
X
16
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Konfeksiyonda Üretim Adımları. ders notları ve referans kitaplar
2 Giyim ve giysi kavramı. ders notları ve referans kitaplar
3 Ölçü türleri ve ölçü alma teknikleri. ders notları ve referans kitaplar
4 Vücut ölçüleri ile kalıp ölçüleri arasındaki ilişki. ders notları ve referans kitaplar
5 Giysi kalıbı (temel kalıp, model kalıbı, üretim kalıbı). Kalıp serilendirme teknikleri. ders notları ve referans kitaplar
6 Çeşitli giysiler için kalıp çalışmaları. ders notları ve referans kitaplar
7 Manuel kalıp hazırlama uygulamaları. ders notları ve referans kitaplar
8 Ara Sınav ders notları ve referans kitaplar
9 Laboratuvarda kalıp uygulama ders notları ve referans kitaplar
10 Konfeksiyonda CAD ve CAM sistemleri. ders notları ve referans kitaplar
11 CAD sistemi menü özellikleri ve fonksiyonları. Örnekler ders notları ve referans kitaplar
12 CAD sistemi menü özellikleri ve fonksiyonları. Örnekler ders notları ve referans kitaplar
13 CAD sistemi menü özellikleri ve fonksiyonları. Örnekler ders notları ve referans kitaplar
14 CAD sistemi menü özellikleri ve fonksiyonları. Örnekler ders notları ve referans kitaplar
15 Konfeksiyon teknolojisinde giysi bakım talimatları. ders notları ve referans kitaplar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları ders notları ve referans kitaplar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar