DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tekstilde Sürdürülebilirlik TMS   473 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Füsun DOBA KADEM
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tekstilde sürdürülebilirlik kapsamında nelerin olduğunu öğrenmek ve bu alanda yapılan çalışmalar hakkında bilgi kazanmak
Dersin İçeriği
Tekstilde Sürdürülebilirliğin Önemi ve Amacı

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yaşam döngüsü kavramını geliştirir.
2) Tekstilde sürdürülebilirlik kapsamında nelerin olduğunu öğrenir ve bu alanda yapılan çalışmalar hakkında bilgi kazanır.
3) Tekstilde sürdürülebilirlik kapsamında nelerin olduğunu öğrenir ve bu alanda yapılan çalışmalar hakkında bilgi kazanır.
4) tekstilde sürdürülebilirlik ile ilgili metotların geliştirilmesi hakkında bilgi sahibi olur.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma
X
2
Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme
X
3
Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme
X
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme
X
5
Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme
X
6
Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme
X
7
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
X
9
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme
X
10
Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
X
11
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme
X
12
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
13
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
X
14
İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme
X
15
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme
X
16
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sürdürülebilirlik nedir. Dünyada ve Ülkemizde Sürdürülebilirlik. ders notları
2 Yaşam Döngüsü Hayatımızı Nasıl Etkiliyor. ders notları
3 Tekstilde sürdürülebilirlik kapsamında neler yer almaktadır. Tekstilde sürdürülebilir hammadde nedir. ders notları
4 Atık Oluşumu: Üretim ve kullanım sırasında atık oluşumu. ders notları
5 Atıkların geri kazanımı (elyaf). ders notları
6 Atıkların geri kazanımı (iplik). ders notları
7 Atıkların geri kazanımı (kumaş). ders notları
8 Ara Sınav ders notları
9 Atıkların geri kazanımı (elyaf-iplik-kumaş). ders notları
10 Tekstil fabrikalarında atık su geri kazanımı. ders notları
11 Tekstil fabrikalarında atık ısı geri kazanımı. ders notları
12 Plastik atıkların geri kazanımı. ders notları
13 Tekstilde sürdürülebilirlik kapsamında belgeler nelerdir. ders notları
14 Sürdürülebilir çalışan tekstil işletmelerine bakış ders notları
15 Sürdürülebilir çalışan tekstil işletmelerine bakış ve geleceğe yönelik öneriler. ders notları
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları ders notları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar