DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tekstilde Kurutma Tekn. TMS   477 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Füsun DOBA KADEM
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tekstil terbiyesinde önemli bir yeri olan kurutma sistem ve makinelerinin tanıtılması, kurutma mekanizmasının teorisi, farklı yapı ve özellikteki tekstil ürünlerinin kurutma-fikse işlemlerinde sistem tercihi ve etkin kurutma için dikkat edilmesi gerekenlerin öğretilmesi.
Dersin İçeriği
Tekstilde Kurutmanın Önemi ve Amacı, Kurutulacak malzemeler, Tekstilde Kurutma Uygulamaları ve Yöntemleri. Isı ve kütle transferi. Nemli hava özellikleri. Kurutma Süreçlerini Etkileyen Faktörler. Verimlilik ve Sıcaklık Parametreleri. Kurutma makineleri tanıtımları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tekstil terbiyesinde kurutmanın önemini öğrenir
2) Tekstilde kurutma yöntem ve makinelerini tanır
3) Tekstilde kurutma teorisini anlar,
4) etkin ve verimli bir kurutma için yapılması gerekenleri öğrenir
5) farklı yapı ve özellikteki tekstil ürünlerinin kurutma-fikse işlemlerinde sistem tercihi ve etkin kurutma için dikkat edilmesi gerekenlerin öğretilmesi.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma
X
2
Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme
X
3
Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme
X
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme
X
5
Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme
X
6
Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme
X
7
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
X
9
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme
X
10
Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
X
11
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme
X
12
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
13
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
X
14
İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme
X
15
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme
X
16
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tekstil terbiyesi, sınıflandırılması, kurutmaya giriş ders notları ve referans kitaplar
2 Ön kurutma yöntem ve makinelerinin tanıtılması ders notları ve referans kitaplar
3 Esas kurutma, önemi ve kurutma prensipleri ders notları ve referans kitaplar
4 Yaş tekstil ürünlerinde kurutma işlem basamakları, kurutma hız - zaman diyagramı ders notları ve referans kitaplar
5 Kurutma sistemlerinde enerji kaynakları ve ısı taşıyıcı akışkan çeşitleri ders notları ve referans kitaplar
6 Kurutma havası nem özellikleri, kurutmada enerji dengesi ve kurutmaya etki eden çalışma parametrelerinin değerlendirilmesi ders notları ve referans kitaplar
7 Konveksiyonlu kurutma makineleri, Ramöz kurutma makineleri ve özellikleri ders notları ve referans kitaplar
8 Ara Sınav ders notları ve referans kitaplar
9 Taşıma bantlı kutucular ve hot-flue kurutma makineleri özellikleri ders notları ve referans kitaplar
10 Askılı kurutucular ve delikli tamburlu kurutucular ders notları ve referans kitaplar
11 Basınçlı kurutucular ve özellikleri ders notları ve referans kitaplar
12 Kontakt (temasla) kurutma yöntem ve makineleri ve özellikleri ders notları ve referans kitaplar
13 Radyasyonla kurutma yöntem ve makineleri ders notları ve referans kitaplar
14 Yüksek frekanslı kurutma sistemleri ve özellikleri ders notları ve referans kitaplar
15 Konu tekrarı ders notları ve referans kitaplar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları ders notları ve referans kitaplar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar