DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Akıllı Tekstiller TMS   483 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi İlhami İLHAN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiYILMAZ ERBİL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tekstil teknolojisindeki teknolojik dönüşüm konusunda farkındalık yaratmak ve öğrencileri geleceğin tekstil teknolojilerine hazırlamak.
Dersin İçeriği
Akıllı tekstillerin tanımı ve sınıflandırılması, teknolojik gelişmeler, kullanılan malzemeler ve kullanım alanları, biyomimetik yaklaşım, faz değiştiren malzemeler, şekil hafızalı malzemeler, nanoteknoloji, elektronik tekstiller,geleceğe dair beklentiler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tekstil teknolojisindeki gelişmeler hakkında bilgi ve geleceğe dair öngörü sahibi olmak.
2) Mesleki anlamda yaratıcı ve inovatif bakış açısı kazanmak
3) Akıllı tekstiller hakkında teknik bilgi sahibi olmak.
4) Araştırma, sunum ve iletişim becerilerini geliştirmek için deneyim yaşamak.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma
X
2
Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme
X
3
Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme
X
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme
X
5
Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme
X
6
Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme
X
7
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
X
9
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme
X
10
Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
X
11
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme
X
12
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
13
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
14
İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme
15
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme
X
16
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tekstil sanayisinin gelişimi, günümüzdeki yapısı ve geleceğe dönük öngörüler Ders notları ve referans kitaplar
2 Akıllı tekstillerin ortaya çıkışı, tanımı, önemi, sınıflandırılması ve kavramlar Ders notları ve referans kitaplar
3 Akıllı tekstil örnekleri, kullanılan malzemeler ve analizi Ders notları ve referans kitaplar
4 Biyomimetik yaklaşım Ders notları ve referans kitaplar
5 Faz değiştiren malzemeler Ders notları ve referans kitaplar
6 Şekil Hafızalı Malzemeler Ders notları ve referans kitaplar
7 Elektronik Tekstiller Ders notları ve referans kitaplar
8 Ara Sınav Ders notları ve referans kitaplar
9 ARASINAV Ders notları ve referans kitaplar
10 Nanoteknoloji ve akıllı tekstiller Ders notları ve referans kitaplar
11 Akıllı tekstillerin geleceği ve yenilikler Ders notları ve referans kitaplar
12 Özet, genel değerlendirme ve tartışma Ders notları ve referans kitaplar
13 Ödev sunumları ve tartışma Ders notları ve referans kitaplar
14 Ödev sunumları ve tartışma Ders notları ve referans kitaplar
15 Ödev sunumları ve tartışma Ders notları ve referans kitaplar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve referans kitaplar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar