DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İş Hukuku TMS   487 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ramazan Tuğrul OĞULATA
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İş yerlerinde geçerli temel iş hukuku ilkelerini, mevzuatını ve uygulamalarını incelemektir.
Dersin İçeriği
İş Hukukuna Giriş, Temel kavramlar, İşçi, İşveren, İş yeri, İş Sözleşmesi, Tarafların Hak ve Borçları, Çalışma Süreleri, Dinlenme Süreleri, Ücret Güvencesi, Sözleşmenin Sona Erme Şekilleri, İş Güvencesi, Kıdem Tazminatı, Çalışma Belgesi, Sendika Özgürlüğü, Sendika Organları, Toplu İş Sözleşmesi, Toplu İş Uyuşmazlıkları, Grev, Lokavt, Örnek Olay ve Çözümleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İş sağlığı ve iş güvenliği, çevre ve mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu konularında gerekli bilince sahip olma.
2) Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
3) Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme.
4) Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışma becerisi, sorumluluk alma özgüveni.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma
2
Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme
X
3
Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme
X
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme
X
5
Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme
X
6
Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme
X
7
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
9
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme
10
Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
X
11
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme
X
12
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
13
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
X
14
İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme
X
15
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme
X
16
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İş Hukukuna Giriş ilgili ders kitabı bölümünün incelenmesi Anlatım
Tartışma
2 Temel Kavramlar, İşçi, İşveren, İşyeri, İş Sözleşmesi ilgili ders kitabı bölümünün incelenmesi Anlatım
Tartışma
3 Tarafların Hak ve Borçları ilgili ders kitabı bölümünün incelenmesi Anlatım
Tartışma
4 Çalışma Süreleri ilgili ders kitabı bölümünün incelenmesi Anlatım
Tartışma
5 Dinlenme Süreleri ilgili ders kitabı bölümünün incelenmesi Anlatım
Tartışma
6 Ücret Güvencesi ilgili ders kitabı bölümünün incelenmesi Anlatım
Tartışma
7 Sözleşmenin Sona Erme Şekilleri ilgili ders kitabı bölümünün incelenmesi Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav konuların gözden geçirilmesi Yazılı Sınav
9 İş Güvencesi, Kıdem Tazminatı ilgili ders kitabı bölümünün incelenmesi Anlatım
Tartışma
10 Çalışma Belgesi ilgili ders kitabı bölümünün incelenmesi Anlatım
Tartışma
11 Sendika Özgürlüğü, Sendika Organları ilgili ders kitabı bölümünün incelenmesi Anlatım
Tartışma
12 Toplu İş Sözleşmesi, Toplu İş Uyuşmazlıkları ilgili ders kitabı bölümünün incelenmesi Anlatım
Tartışma
13 Grev ilgili ders kitabı bölümünün incelenmesi
14 Lokavt ilgili ders kitabı bölümünün incelenmesi Anlatım
Tartışma
15 Örnek Olay ve Çözümleri ilgili ders kitabı bölümünün incelenmesi Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları konuların gözden geçirilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar