DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tekstil Kompozitleri TMS   489 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Emel Ceyhun SABIR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tekstil Mühendisliği öğrencilerine kompozite ait temel kavramları öğretmek, kompozitlerin mekanik, fiziksel, kimyasal özelliklerini ve tahribatlı ve tahribatsız kompozit malzeme testlerini tanıtmak ve test sonuçlarını yorumlamayı öğretmek, öğrencinin mühendislik uygulamalarında kompozit seçimini yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olmasını sağlamak.
Dersin İçeriği
Kompositlere Giriş. Kompozit Yapı. Kompozitlerin Özellikleri (Elastisite, Akma ve Çekme Mukavemeti, Sertlik, Yorulma, Sünme, Tokluk), kompozit Malzemeler. tekstil yapıları, lif, iplik, dokuma ve örme kumaş, dokusuz yüzey yapılar, Endüstriyel Tekstil kompozitleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kompozit malzemeyi tanır
2) Tekstil kompozitlerini öğrenir
3) Kompozit yapıda tekstilin rolünü öğrenir
4) Tekstil kompozitlerini hangi yöntemle üretebileceğini öğrenir
5) Tekstil kompozitlerini hangi alanda kullanabileceğini öğrenir
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma
X
2
Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme
X
3
Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme
X
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme
X
5
Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme
X
6
Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme
X
7
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
X
9
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme
X
10
Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
X
11
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme
X
12
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
13
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
X
14
İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme
X
15
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme
X
16
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kompozit malzeme bilgisine giriş Sunum Anlatım
2 Kompozit bileşenleri Sunum Anlatım
3 Reçineler Sunum
4 Takviyeler Sunum
5 Diğer katkılar Sunum
6 Tekstil yapıları-elyaf Sunum
7 Ders tekrarı anlatım Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Sunum Yazılı Sınav
9 Tekstil yapıları-iplik, kord Sunum
10 Tekstil yapıları-dokuma kumaşlar Sunum
11 Tekstil yapıları-örme kumaşlar Sunum
12 Tekstil yapıları-dokunmamış/dokusuz kumaşlar Sunum
13 Kompozitleri üretim teknikleri Sunum
14 Kompozitleri üretim teknikleri Sunum
15 Tekstil kompozit örnekleri Sunum
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları yazılı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar