DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Hazır Giyim ve Konfeksiyon TMZ   322 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Füsun DOBA KADEM
Dersi Verenler
Doç. Dr.FÜSUN DOBA KADEM1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Konfeksiyon Teknolojisi ile ilgili temel bilgi ve kavramları kazanmak, konfeksiyonda üretim basamaklarını ve temel işlemleri tanıtmak, konfeksiyon teknolojisi kalite kontrolu hakkında bilgi vermek.
Dersin İçeriği
Hazır giyim ve konfeksiyonda işlem basamakları. Pastal resmi, pastal resmi hazırlama yöntemleri. Serim yöntemleri ve serim makinaları.Kesim yöntemleri ve kesim makinaları. Dikişe hazırlık. Dikiş türleri, düz dikiş makinaları, dikiş oluşturan elemanlar. Overlok, çift iğne, zincir dikiş makinaları ve dikiş otomatları. Giysilere dikim sonrası uygulanan son işlemler. Fiksaj ve ütü bölümü, kullanılan teknolojiler. Konfeksiyonda kalite kontrolü. Seçilmiş giysilerde üretim. Konfeksiyonda paketleme ve sevkiyat

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Hazır giyim ve konfeksiyon hakkında genel bilgi kazanır
2) Pastaldan paketlemeye giysi üretim işlemlerini öğrenir
3) Giysi kalite kontrolü hakkında temel bilgileri öğrenir
4) Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme
5) Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
6) Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme
7) Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme
8) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma
X
2
Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme
X
3
Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme
X
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme
X
5
Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme
X
6
Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme
X
7
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
X
9
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme
X
10
Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
X
11
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme
X
12
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
13
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
X
14
İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme
X
15
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme
X
16
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ülkemizde konfeksiyonun mevcut durumu. Konfeksiyonun tanımı, tarihçesi. ders notları ve referans kitaplar Anlatım
2 Tasarım, kreasyon, moda, marka kavramları. Türk modacıları ders notları ve referans kitaplar Anlatım
3 Giysi tasarımında önemli kavramlar ( renk, doku, uyum, denge, bütünlük, ritim) ders notları ve referans kitaplar Anlatım
4 Giysilerde farklı tasarım örnekleri, artistik çizim, model tanımlamaları, kalıp hazırlama, ölçü yerleri hakkında gerekli bilgiler ders notları ve referans kitaplar Anlatım
5 Hazır giyim üretiminde kalıp hazırlama yöntemleri, giyimde kalıp elde etme teknikleri ders notları ve referans kitaplar Anlatım
6 Temel etek kalıbı çıkarma ve minyatür kalıp çizimi (uygulama dersi) laboratuvar Anlatım
7 Serim planı. Serim türleri. Kesim. Kesim türleri ve makinaları. Hazır giyimde CAD/CAM sistemleri ders notları ve referans kitaplar Anlatım
8 Ara Sınav ders notları ve referans kitaplar Yazılı Sınav
9 Dikiş türleri, düz dikiş makinaları, dikiş oluşturan elemanlar ders notları ve referans kitaplar Deney / Laboratuvar
10 Bir hazır giyim ürününün üretiminin değerlendirilmesi (erkek gömleği ve denim pantolon örnek olarak seçilmiştir. Videodan gösterilerek anlatılacaktır) videolar Anlatım
11 Overlok, çift iğne, zincir dikiş makinaları ve dikiş otomatları ders notları ve referans kitaplar Deney / Laboratuvar
12 Giysilere dikiş sonrası ütü öncesi uygulanan son işlemler. Fiksaj ve ütü bölümü, kullanılan teknolojiler. ders notları ve referans kitaplar Anlatım
13 Konfeksiyonda kalite kontrolü,Konfeksiyonda paketleme ve sevkiyat ders notları ve referans kitaplar Anlatım
14 Laboratuvarda kesim ve dikiş uygulamaları (uygulama dersi) Laboratuvar Deney / Laboratuvar
15 Yarıyıl sonu sınavı ders notları ve referans kitaplar Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar