DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Dokusuz Yüzeyler TMZ   324 6 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Osman BABAARSLAN
Dersi Verenler
Prof.Dr.OSMAN BABAARSLAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders kapsamında öğrencilere dokusuz tekstil yüzeylerinin üretiminde kullanılan hammadde (lifler) ve temel özellikler, Dokusuz (dokuma ve örme dışındaki) yüzey üretim yöntem ve makinaları hakkında teknik ve teknolojik bilgiler ve bu bilgileri kullanabilme becerisi kazandırmak. Dokusuz tekstil yüzeylerinin temel özellikleri ve kullanım alanlarını tanıtmak.
Dersin İçeriği
Dokusuz yüzeyler hakkında genel bilgiler ve tanımlar. Dokusuz yüzey üretiminde hammadde. Doku oluşturma yöntemleri. Doku bağlama teknikleri. Yüzey oluşturma ve üretim teknolojileri. Yüzey oluşturmada kullanılan lifler ve özellikleri. Yapıştırma yüzeyler ve yapıştırma yöntemleri. Dokusuz yüzeylere uygulanan son işlemler. Kullanım alanları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilimsel bilgiye ulaşabilme becerisine sahip olmayı tanımlar
2) Tekstil Teknolojisi; dokunmamış yüzeyler teknolojisi alanında çağdaş bilgi sahibi olmayı ifade eder.
3) Bu alandaki problemi tanımlama, analiz etme ve çözme yeteneklerinin kazanılmasını açıklar.
4) Bir sistem ve/veya üretim proses ve dizaynını tanımlama ve belirli bir hedefe ulaşmak için analiz etme becerisini kazanmayı ifade eder.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma
X
2
Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme
X
3
Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme
X
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme
X
5
Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme
X
6
Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme
X
7
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
X
9
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme
X
10
Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
X
11
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme
X
12
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
13
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
X
14
İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme
X
15
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme
X
16
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş ve genel tanıtım, Dokusuz tekstil yüzeylerinin gelişimi ve sınıflandırılması - dokusuz yüzeyleri tanıtma Referans kitaplar Anlatım
2 Dokusuz Yüzeyler üretiminde ham-madde ve özellikleri Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
3 Nonwoven üretimi; tülbent oluşumu Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
4 Tülbent oluşum teknikleri ve teknolojisi Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Farklı yöntemlerle oluşturulan bağlanmamış tülbentlerin yapı ve özellikleri Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Nonwoven üretim teknolojisi; doku bağlama Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Nonwoven üretim teknolojisi; doku bağlama Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Eğitim materyali-sınav hazırlık Yazılı Sınav
9 Nonwoven üretim teknolojisi; doku bağlama teknikleri Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Nonwoven üretim teknolojilerindeki yenilik ve gelişmeler Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Tartışma
11 Farklı yöntemlerle oluşturulan bağlanmış nonwoven yüzeylerin yapı ve özellikleri Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Farklı yöntemlerle üretilmiş nonwoven yüzeylerin kullanım alanları Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Nonwoven yüzeyler için yeni lifler ve potansiyel Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Yeni Nonwoven yüzeyler geliştirip üretmede tasarım öncelikleri ve üretim planlama Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Nonwoven yüzeyler için yeni uygulama ve kullanım alanları Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve referans kitaplar- Eğitim materyali-sınav hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar