DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kalite Kontrole Giriş TMS   338 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Belkıs ZERVENT ÜNAL
Dersi Verenler
Prof. Dr.BELKIS ZERVENT ÜNAL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tekstilde kalite kontrol teknikleri, standart ve standardizasyon, istatistiksel kalite kontrol, problem çözme teknikleri ve uygulamaları hakkında bilgi vermek.
Dersin İçeriği
Kalite kavramı, Kalite maliyetleri, Kalite ilkeleri, Kaliteyi etkileyen faktörler, Kalite kontrol ve tarihsel gelişimi, Kalite güvence sistemleri, ISO 9000 serisi belgelendirme süreci, Toplam kalite kontrol kavramı, Kalite kontrolün önemi ve temel kavramlar, Ulusal ve Uluslararası Standartlar ve Standardizasyon, İstatistiksel proses kontrol uygulamaları, Problem çözme teknikleri ve uygulamaları (PUKÖ Döngüsü, Beyin Fırtınası, 5N ve 1K Tekniği, Sebep-sonuç (Balık Kılçığı) Diyagramı, Pareto Analizi, Ağaç Diyagramı, Akış Diyagramı, Nominal Grup Tekniği, Histogramlar, Kalite kontrol çemberleri vb).

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kalite kontrol hakkında genel bilgi ve görüş kazanılır.
2) Standart ve standardizasyon kavramlarını öğrenir.
3) İstatistiksel kalite kontrol konusunda genel bilgi kazanır.
4) Problem çözme teknikleri ve uygulamaları hakkında bilgi kazanır.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma
X
2
Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme
X
3
Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme
X
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme
X
5
Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme
X
6
Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme
X
7
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
X
9
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme
X
10
Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
X
11
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme
X
12
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
13
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
X
14
İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme
X
15
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme
X
16
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kalite Kontrolün Önemi ve Temel Kavramları Ders Notları ve Referans Kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
2 Kalite Kontrolün Önemi ve Temel Kavramları Ders Notları ve Referans Kitaplar Anlatım
3 Temel İstatistik Kavramları Ders Notları ve Referans Kitaplar Anlatım
4 İstatistiksel Proses Kontrolü, Proses Kontrolünde Kullanılan Bazı İstatistiksel Yöntemler (Sebep-sonuç diyagramı, Pareto analizi gibi) Ders Notları ve Referans Kitaplar Anlatım
5 İstatistiksel Proses Kontrol Uygulamaları Ders Notları ve Referans Kitaplar Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
6 Kalite Güvence Sistemleri, ISO Standartları Ders Notları ve Referans Kitaplar Anlatım
7 Toplam Kalite Yönetimi ve Felsefesi Ders Notları ve Referans Kitaplar Anlatım
8 Ara Sınav Ders Notları ve Referans Kitaplar Yazılı Sınav
9 Problem Çözme Tekniklerine Giriş Ders Notları ve Referans Kitaplar Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
10 PUKÖ Döngüsü ve Uygulaması Ders Notları ve Referans Kitaplar Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 Beyin Fırtınası ve Uygulaması Ders Notları ve Referans Kitaplar Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 5N ve 1K Tekniği, Sebep-sonuç (Balık Kılçığı) Diyagramı ve Uygulamaları Ders Notları ve Referans Kitaplar Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Pareto Analizi, Ağaç Diyagramı, Akış Diyagramı, Nominal Grup Tekniği, Ders Notları ve Referans Kitaplar Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Kalite Kontrol çemberi Ders Notları ve Referans Kitaplar Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Genel Konu Tekrarı Ders Notları ve Referans Kitaplar Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar