DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Üretim Yönetimi ve Organizasyonu TMS   346 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Emel Ceyhun SABIR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İşletmenin iş kavramı ve fonksiyonlarını tanıtmak, üretim sistemlerini, fizibilite ve fabrika işletmelerinin kuruluşundan yararlanmalarını sağlamak, kalite kontrol bilgisini güçlendirmek ve istatistiksel süreç kontrol çalışması gibi kaliteli konulara odaklanmayı öğretmek. Mezun olduktan sonra öğrencileri firmalarda üretim planlaması, pazar araştırması hakkında bilgilendirmek. Bu ders, öğrencileri tekstil işletmelerinin modern yönetim teknikleriyle tanıştırmaktadır.
Dersin İçeriği
Genel tanım ve kavramlar, üretim ve üretim sistemleri, üretim yönetiminin fonksiyonları (ön planlama, planlama, kontrol), fabrika kuruluş yeri seçimi, fabrika ve üretim organizasyonu, işyeri düzenleme, verimlilik, ürün geliştirme, talep tahmini, teknoloji seçimi, lojistik yönetimi, kapasite planlama, stok yönetimi, kalite yönetimi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Endüstriyel işletme organizasyon sürecini tanıma.
2) Fizibilite çalışma becerisine sahip olmak.
3) Kurumsal üretim yönetimi kavramını öğrenir.
4) Modern üretim yönetim tekniklerini tanıma ve kullanma becerisine sahip olma.
5) İş problemleri karşısında hızlı ve doğru karar alma için öğrenme teknikleri.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma
X
2
Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme
X
3
Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme
X
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme
X
5
Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme
X
6
Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme
X
7
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
X
9
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme
X
10
Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
X
11
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme
X
12
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
13
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
X
14
İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme
X
15
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme
X
16
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Genel tanım ve kavramlar, Üretim kavramı, üretim sistemleri sunum, Ders notları Anlatım
2 Üretim yönetimi kavramı sunum, Ders notları Anlatım
3 üretim yönetiminin fonksiyonları sunum, Ders notları Anlatım
4 Fabrika kuruluş yeri seçimi sunum, Ders notları Anlatım
Örnek Olay
5 Fizibilite sunum, Ders notları Anlatım
Örnek Olay
6 Fabrika organizasyonu sunum, Ders notları Anlatım
Örnek Olay
7 üretim alanlarının düzenlenmesi sunum, Ders notları Anlatım
Örnek Olay
8 Ara Sınav sınav soruları Yazılı Sınav
9 Verimlilik sunum, Ders notları Anlatım
10 Ürün geliştirme sunum, Ders notları Anlatım
Benzetim
Örnek Olay
11 Talep tahmini ve sunum, Ders notları Anlatım
12 Teknoloji seçimi sunum, Ders notları Anlatım
13 Kapasite planlama sunum, Ders notları Anlatım
14 Lojistik ve stok yönetimi sunum, Ders notları Anlatım
15 Kalite yönetimi sunum, Ders notları Anlatım
Örnek Olay
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar