DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tekstilde Kalite Kontrol TMZ   413 7 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Belkıs ZERVENT ÜNAL
Dersi Verenler
Prof.Dr.BELKIS ZERVENT ÜNAL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Elyaf, iplik ve kumaş kalite kontrol testleri, bu testler için kullanılan cihazlarının çalışma prensipleri ve ilgili standartlar hakkında bilgi vermek.
Dersin İçeriği
Tekstilde Test ve Atmosfer Koşulları. Test İçin Numune Alma Yöntemleri. Elyaf Uzunluğunun ve Elyaf İnceliğinin Ölçülmesi. Elyafta olgunluk ve yabancı madde miktarının tespitinde kullanılan test yöntemleri. Tekstil Materyallerinin Mukavemetinin Ölçümünde Temel Prensipler ve Kullanılan Yöntemleri. Elyaf ve İplik Mukavemetinin Tespiti. İplik Numarası, Büküm, Düzgünsüzlük ve Tüylülüğün Ölçümü. Kumaşların temel fiziksel (gramaj, kalınlık, sıklık vb) ve performans özelliklerinin (tutum, dökümlülük, mukavemet, konfor, haslık vb) tespitinde kullanılan yöntemler.serisi belgelendirme süreci, Toplam kalite kontrol kavramı, Kalite kontrolün önemi ve temel kavramlar, Ulusal ve Uluslararası Standartlar ve Standardizasyon, İstatistiksel proses kontrol uygulamaları, Problem çözme teknikleri ve uygulamaları (PUKÖ Döngüsü, Beyin Fırtınası, 5N ve 1K Tekniği, Sebep-sonuç (Balık Kılçığı) Diyagramı, Pareto Analizi, Ağaç Diyagramı, Akış Diyagramı, Nominal Grup Tekniği, Histogramlar, Kalite kontrol çemberleri vb).

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Pamuk ve yün liflerine uygulanan kalite kontrol testleri hakkında bilgi sahibi olunur.
2) İplik kalite kontrol testleri hakkında bilgi sahibi olunur.
3) Kumaş kalite kontrol testlerinin uygulanışı hakkında bilgi sahibi olunur.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma
X
2
Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme
X
3
Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme
X
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme
X
5
Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme
X
6
Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme
X
7
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
X
9
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme
X
10
Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
X
11
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme
X
12
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
13
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
X
14
İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme
X
15
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme
X
16
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Test ve Atmosfer Koşulları, Test için Numune Alma Yöntemleri Ders Notları ve Referans Kitaplar
2 Elyaf Uzunluğu ve Elyaf İnceliği Ders Notları ve Referans Kitaplar
3 Elyafta Olgunluk ve Mukavemet Ders Notları ve Referans Kitaplar
4 Elyaf Kalite Konrol Uygulaması Ders Notları ve Referans Kitaplar
5 İplik Numarası, İplik Bükümü ve Mukavemeti Ders Notları ve Referans Kitaplar
6 İplik Düzgünsüzlüğü ve Tüylülüğü Ders Notları ve Referans Kitaplar
7 İplik Kalite Kontrolü Laboratuvar Uygulaması Ders Notları ve Referans Kitaplar
8 Ara Sınav Ders Notları ve Referans Kitaplar
9 Kumaş Fiziksel Özelliklerinin Tespiti Ders Notları ve Referans Kitaplar
10 Kumaşlarda Çekme ve Mukavemet Testleri (yırtılma, kopma, patlama mukavemeti) Ders Notları ve Referans Kitaplar
11 Kumaşlarda Aşınma ve Boncuklanma Testleri Ders Notları ve Referans Kitaplar
12 Kumaşlarda Tutum ve Dökümlülük Özelliğinin Tespiti Ders Notları ve Referans Kitaplar
13 Kumaşlarda Güç Tutuşurluk, Su Geçirgenlik ve Su İticilik Tayini Ders Notları ve Referans Kitaplar
14 Renk Haslığı ve Haslık Testleri Ders Notları ve Referans Kitaplar
15 Genel Konu Tekrarı Ders Notları ve Referans Kitaplar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar