DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bitirme Ödevi TMZ   415 7 0 1 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz ERBİL
Dersi Verenler
Doç.Dr.FÜSUN DOBA KADEM1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Son sınıf öğrencilerinin araştırma becerilerini geliştirmek üzere, seçecekleri bir konu üzerinde hazırlayacakları tezdir.
Dersin İçeriği
Tekstilde gelişmekte olan güncel konular

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Akademik bir rapor hazırlama becerisi
2) Literatür araştırması becerisi
3) Veritabanları dışındaki kaynakların araştırılması
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma
X
2
Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme
X
3
Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme
X
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme
X
5
Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme
X
6
Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme
X
7
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
X
9
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme
X
10
Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
X
11
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme
X
12
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
13
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
X
14
İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme
X
15
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme
X
16
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Araştırma ve inceleme Literatür, veritabanları ve diğer kaynakların araştırılması
2 Araştırma ve inceleme Literatür, veritabanları ve diğer kaynakların araştırılması
3 Araştırma ve inceleme Literatür, veritabanları ve diğer kaynakların araştırılması
4 Araştırma ve inceleme Literatür, veritabanları ve diğer kaynakların araştırılması
5 Araştırma ve inceleme Literatür, veritabanları ve diğer kaynakların araştırılması
6 Araştırma ve inceleme Literatür, veritabanları ve diğer kaynakların araştırılması
7 Araştırma ve inceleme Literatür, veritabanları ve diğer kaynakların araştırılması
8 Ara Sınav Literatür, veritabanları ve diğer kaynakların araştırılması
9 Araştırma ve inceleme Literatür, veritabanları ve diğer kaynakların araştırılması
10 Araştırma ve inceleme Literatür, veritabanları ve diğer kaynakların araştırılması
11 Araştırma ve inceleme Literatür, veritabanları ve diğer kaynakların araştırılması
12 Araştırma ve inceleme Literatür, veritabanları ve diğer kaynakların araştırılması
13 Araştırma ve inceleme Literatür, veritabanları ve diğer kaynakların araştırılması
14 Araştırma ve inceleme Literatür, veritabanları ve diğer kaynakların araştırılması
15 Araştırma ve inceleme Literatür, veritabanları ve diğer kaynakların araştırılması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sunum ve Sözlü sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar