DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tekstilde Uygulamalı Mühendislik(TUME) TMZ   414 8 0 20 30

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Belkıs ZERVENT ÜNAL
Dersi Verenler
Prof. Dr.BELKIS ZERVENT ÜNAL1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.BELKIS ZERVENT ÜNAL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilerin tekstil üretim sürecinin uygulama deneyimini kazanmalarına ve tekstil bilgisini uygulamalarla kazanmalarına yardımcı olmaktır.
Dersin İçeriği
Yapay Elyaf Üretim Teknolojisi, İplik Eğirme Teknolojisi, Dokuma Hazırlık ve Dokuma Teknolojisi, Örme Teknolojisi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Literatürü kapsamlı bir şekilde gözden geçirme becerisi kazanır.
2) Tekstil mühendisliği alanında seçilmiş bir konu hakkında detaylı ve uygulama bilgisi edinir
3) Takım çalışmasının ruhunu kazanır
4) Yazılı ve sözlü sunum yapma becerisi kazanır.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma
X
2
Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme
X
3
Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme
X
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme
X
5
Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme
X
6
Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme
X
7
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
X
9
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme
X
10
Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
X
11
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme
X
12
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
13
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
X
14
İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme
X
15
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme
X
16
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Fabrikada uygulamalı eğitim Edinilen önceki bilgilerin tekrarı Proje Temelli Öğrenme
2 Fabrikada uygulamalı eğitim Edinilen önceki bilgilerin tekrarı Proje Temelli Öğrenme
3 Fabrikada uygulamalı eğitim Edinilen önceki bilgilerin tekrarı Proje Temelli Öğrenme
4 Fabrikada uygulamalı eğitim Edinilen önceki bilgilerin tekrarı Proje Temelli Öğrenme
5 Fabrikada uygulamalı eğitim Edinilen önceki bilgilerin tekrarı Proje Temelli Öğrenme
6 Fabrikada uygulamalı eğitim Edinilen önceki bilgilerin tekrarı Proje Temelli Öğrenme
7 Fabrikada uygulamalı eğitim Edinilen önceki bilgilerin tekrarı Proje Temelli Öğrenme
8 Ara Sınav Edinilen önceki bilgilerin tekrarı Yazılı Sınav
9 Fabrikada uygulamalı eğitim Edinilen önceki bilgilerin tekrarı Proje Temelli Öğrenme
10 Fabrikada uygulamalı eğitim Edinilen önceki bilgilerin tekrarı Proje Temelli Öğrenme
11 Fabrikada uygulamalı eğitim Edinilen önceki bilgilerin tekrarı Proje Temelli Öğrenme
12 Fabrikada uygulamalı eğitim Edinilen önceki bilgilerin tekrarı Proje Temelli Öğrenme
13 Fabrikada uygulamalı eğitim Edinilen önceki bilgilerin tekrarı Proje Temelli Öğrenme
14 Fabrikada uygulamalı eğitim Edinilen önceki bilgilerin tekrarı Proje Temelli Öğrenme
15 Fabrikada uygulamalı eğitim Edinilen önceki bilgilerin tekrarı Proje Temelli Öğrenme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Edinilen önceki bilgilerin tekrarı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar