DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Matematik I TLZ   101 1 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Leyla BUGAY
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiLEYLA BUGAY1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencileri temel mühendislik matematiği konusunda bilgi ile donatmak ve bu bilgilerin Tekstil Mühendisliğinde uygulama alanlarını öğretmektir.
Dersin İçeriği
Bu derste öğrencilere fonksiyon, limit, süreklilik, türev, diferansiyel uygulamaları (artan ve azalan fonksiyonlar), Üstel, logaritmik, hiperbolik ve ters trigonometrik fonksiyonlar ve türevleri, belirsiz integral alma yöntemleri anlatılmaktadır. tanıtılması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Matematiksel temel bilgileri kavrar.
2) Matematik temel bilgisini uygular.
3) Bazı temel problemleri çözme becerisi kazanır.
4) Mühendislik ile matematik arasındaki ilişkiyi kavrar.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma
X
2
Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme
X
3
Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme
X
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme
X
5
Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme
X
6
Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme
X
7
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
X
9
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme
X
10
Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
11
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme
12
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
13
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
X
14
İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme
15
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme
X
16
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Fonsiyonlar konusuna giriş Ders kitabından ilgili kısmın okunması Anlatım
Ödev
2 Fonksiyon türleri Ders kitabından ilgili kısmın okunması Anlatım
Problem Çözme
Ödev
3 Limit kavramına giriş Ders kitabından ilgili kısmın okunması Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
Ödev
4 Sonsuz limitler ve sonsuzda limitler Ders kitabından ilgili kısmın okunması Anlatım
Problem Çözme
Ödev
5 Süreklilik Ders kitabından ilgili kısmın okunması Anlatım
Problem Çözme
Ödev
6 Türev ve türev alma kuralları Ders kitabından ilgili kısmın okunması Anlatım
Problem Çözme
Ödev
7 Yüksek basamaktan türevler Ders kitabından ilgili kısmın okunması Anlatım
Problem Çözme
Ödev
8 Ara Sınav Ders kitabından ilgili kısmın okunması, problem çözme Problem Çözme
Yazılı Sınav
9 Türevin uygulamaları Ders kitabından ilgili kısmın okunması Anlatım
Problem Çözme
Ödev
10 Bir fonksiyonun grafiğinin çizilmesi Ders kitabından ilgili kısmın okunması Anlatım
Problem Çözme
Ödev
11 Üstel ve logaritmik fonksiyonlar ve türevleri Ders kitabından ilgili kısmın okunması Anlatım
Problem Çözme
Ödev
12 Trigonometrik fonksiyonlar ve türevleri Ders kitabından ilgili kısmın okunması Anlatım
Problem Çözme
Ödev
13 L'hopital kuralı ve Taylor Formülü Ders kitabından ilgili kısmın okunması Anlatım
Problem Çözme
Ödev
14 Belirsiz integrale giriş Ders kitabından ilgili kısmın okunması Anlatım
Problem Çözme
Ödev
15 Temel integral alma kuralları Ders kitabından ilgili kısmın okunması Anlatım
Problem Çözme
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders kitabından ilgili kısmın okunması, problem çözme Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar