DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genel Kimya TLZ   105 1 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Güray KILINÇÇEKER
Dersi Verenler
Arş. Gör.MEHMET BEBEKLİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tekstil Mühendisliği için kimya biliminin önemini anlamaktır. Tekstil kimyası ve günlük yaşamda karşılaşılan temel kimyasal olayları çözmektir. Bilimsel yorum yapacak ve kullanacak düzeyde kimya bilgisini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Kimyasal özellikleri ve ölçümü, atomlar ve atom teorisi, atomların elektronik yapısı, periyodik tablo ve bazı atom özellikleri, kimyasal bileşikler, kimyasal tepkimeler, sulu çözeltiler, sıvı, katı, ve moleküller arası kuvvetler içinde reaksiyonlar, çözümler ve fiziksel özellikleri, gazlar, termokimya, İstemli değişme: entropi ve serbest enerji, kimyasal kinetik, kimyasal denge, asit ve bazlar, asit-baz dengesi, elektrokimya, nükleer kimya, karmaşık iyonlar ve koordinasyon bileşikleri ilkeleri, organik kimya ile ilgili temel kavramlar, organik bileşiklerin ve organik reaksiyonlar, biyokimya.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olur.
2) Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilir.
3) İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olur.
4) Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur.
5) Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olur.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma
X
2
Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme
X
3
Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme
X
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme
X
5
Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme
X
6
Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme
X
7
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
X
9
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme
X
10
Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
X
11
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme
X
12
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
13
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
X
14
İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme
X
15
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme
X
16
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Maddenin özellikleri ve ölçümü Ders Kitabındaki ilgili bölüm çalışılsın. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
2 Atomlar ve atom kuramı, Atomun elektron yapısı, Periyodik çizelge ve bazı atom özellikleri Ders Kitabındaki ilgili bölüm çalışılsın. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 Kimyasal bileşikler Ders Kitabındaki ilgili bölüm çalışılsın. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 Kimyasal tepkimeler Ders Kitabındaki ilgili bölüm çalışılsın. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
5 Sulu çözelti tepkimeleri, Sıvılar, katılar ve moleküller arası kuvvetler, Çözeltiler ve fiziksel özellikleri Ders Kitabındaki ilgili bölüm çalışılsın. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Gazlar Ders Kitabındaki ilgili bölüm çalışılsın. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Termokimya, İstemli değişme: entropi ve serbest enerji Ders Kitabındaki ilgili bölüm çalışılsın. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Kimyasal kinetik Ders Kitabındaki ilgili bölüm çalışılsın. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 Kimyasal dengenin ilkeleri Ders Kitabındaki ilgili bölüm çalışılsın. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 Asitler ve bazlar, Asit baz dengeleri Ders Kitabındaki ilgili bölüm çalışılsın. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Elektrokimya Ders Kitabındaki ilgili bölüm çalışılsın. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Çekirdek Kimyası Ders Kitabındaki ilgili bölüm çalışılsın. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Kompleks iyonlar ve koordinasyon bileşikleri Ders Kitabındaki ilgili bölüm çalışılsın. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
15 Organik kimyada temel kavramlar, organik bileşiklerin ve organik reaksiyonlar, biyokimya Ders Kitabındaki ilgili bölüm çalışılsın. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders Kitabındaki ilgili bölüm çalışılsın. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar