DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilgisayar Programlama TLZ   107 1 1 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Emel Ceyhun SABIR
Dersi Verenler
Prof.Dr.EMEL CEYHUN SABIR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tekstil Mühendisliği öğrencilerine güncel programlama dillerinden birisini uygulamalarla destekleyerek öğretmek.
Dersin İçeriği
Programlamaya giriş. Programlama dilleri, güncel programlama dillerinden birinin seçimi ve giriş. Veri türleri, sabit ve değişken kavramı, atama kodları. Algoritma oluşturma., Seçilmiş bir programlama diline ait yazılımın incelenmesi. Giriş ve çıkış deyimleri. Kontrol deyimleri. Döngü deyimleri. Altprogramlar, Dosyalama deyimleri. Program örnekleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilgisayar proglama kavramını öğrenir
2) Programalam dillerini tanır etkin kullanım alanlarını öğrenir
3) Verilerin programlama uygun olarak sınıflandırmasını yapmayı öğrenir
4) Problemlerin çözümlemesini ve Algoritma oluşturma ve geliştirmeyi öğrenir
5) Basit bir probleme ait girdileri kullanarak istediği çıktıyı almak için program kodlarını yazmayı öğrenir.
6) Karmaşık mühendislik problemlerini bir bilgisayar programı ile kodlamayı ve çözmeyi öğrenir.
7) Bir programlama dilini giriş veya orta düzeyde kullanabilmeyi öğrenir.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma
X
2
Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme
X
3
Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme
X
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme
X
5
Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme
X
6
Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme
X
7
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
X
9
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme
10
Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
11
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme
X
12
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
13
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
14
İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme
15
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme
X
16
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Programlama diline giriş, bilgisayar ve programlama dili mantığının anlatımı Ders notları Anlatım
2 Programlama dillerinin tanıtımı, mühendislik alanına uygun programlama dillerinin özellikleri Ders notları Anlatım
Gösteri
3 Güncel ve mühendislik alanına uygun programlama dillerinden birinin seçimi ve giriş bilgisi Ders notları Anlatım
Örnek Olay
4 Veri türlerinin çeşitleri ve programlama için önemi Ders notları Anlatım
Örnek Olay
Deney / Laboratuvar
5 Sabitlerin ve değişkenlerin programlama için önemi ve program içerisinde gösterilmesi Ders notları Anlatım
Örnek Olay
Deney / Laboratuvar
6 Algoritma kavramı, programların algoritmasını oluşturma Ders notları Anlatım
7 Seçilmiş bir programlama diline ait yazılımın incelenmesi Ders notları Anlatım
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
8 Ara Sınav Yazılı sınav için ders notları Yazılı Sınav
9 Giriş ve çıkış deyimlerine giriş, örnek programlar Ders notları Anlatım
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
10 Kontrol deyimleri, program örnekleri Ders notları Anlatım
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
11 Döngü deyimleri ve program örnekleri Ders notları Anlatım
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
12 Alt programlar ve modüller Ders notları Anlatım
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
13 Dosyalama deyimleri ve program örnekleri Ders notları Anlatım
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
Deney / Laboratuvar
14 Menülü programlara giriş Ders notları Anlatım
Gösterip Yaptırma
Deney / Laboratuvar
Proje Temelli Öğrenme
15 Menülü Program yapma ve paket programa dönüştürebilme Ders notları Anlatım
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Proje Temelli Öğrenme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı sınav için ders notları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar