DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mühendislik Etiği TLZ   109 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ramazan Tuğrul OĞULATA
Dersi Verenler
Prof. Dr.RAMAZAN TUĞRUL OĞULATA1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Genel olarak etiğin önemi ve gerekliliği vurgulanarak öğrencilerin bu konuda bilinçlendirlmesi hedeflenmiştir. Bunun yanında mühendislik uygulamaları açısından etiğin kapsamı, kazandığı önem, olası sorunlar ve çözüm önerileri örneklerle açıklanarak mühendis adaylarının meslek yaşamlarında etik değerlere sahip çıkması amaçlanmıştır
Dersin İçeriği
Etik tanımı ve Uygulamada tarihsel gelişimin önemi, bilim etiği, etik, uygulama sorunları, Temel etik sorunları ve yönetimde etik ilkelerinin önemi. Yönetimin uyması gereken etik prensipleri ve uygun örnekler ve yönetimde etik dışı davranış örnekleri, Etik eğitiminin önemi, Mühendislik etiği ve tarihsel gelişimi, Mühendislik etiği ilkeleri, Etik teorileri ve etik açısından açıklama ve örnekler, Etiğe mühendislik yaklaşımı, Mühendislik kurumların değerlendirilmesinin ve içeriğinin önemi ve gerekliliği, Küreselleşme, Mühendislikte dürüstlük, sorumluluk, ve mühendislik örnekleri konuları ele alınmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Etik kavramı hakkında bilgi sahibi olur.
2) Etik sorunlarını tanımlar.
3) Etik değerleri öğrenir.
4) Mühendislikte ve özellikle tekstil mühendisliğinde karşılaşılabilecek etik sorunlar ve çözüm önerilerini öğrenir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma
2
Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme
3
Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme
5
Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme
6
Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme
X
7
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
X
9
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme
X
10
Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
11
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme
12
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
13
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
X
14
İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme
X
15
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme
X
16
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Etik tanımı, tarihsel gelişimi ve önemi Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Anlatım
Tartışma
2 Pratiğin bilimi olarak etik, etiğin uygulama konuları Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Anlatım
Tartışma
3 Etiğin temel sorunları Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Anlatım
Tartışma
4 Yönetimde etik ve önemi Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Anlatım
Tartışma
5 Yönetimde uyulması beklenen etik ilkeler ve örnekleri Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Anlatım
Tartışma
6 Yönetimde etik dışı davranışlar ve örnekleri Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Anlatım
Tartışma
7 Etik eğitimi önemi, gerekliliği ve içeriği Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav İşlenen konuların genel olarak tekrar edilmesi Yazılı Sınav
9 Mühendislik etiği önemi, tarihsel gelişimi Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Anlatım
Tartışma
10 Mühendislik etiği ilkeleri Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Anlatım
Tartışma
11 Etik teorileri ve mühendislik yaklaşımları Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Anlatım
Tartışma
12 Etik ve kurumların mühendislik açısından değerlendirilmesi ve örneklerle açıklanması Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Anlatım
Tartışma
13 Etik ve küreselleşme, mühendislikte dürüstlük, mühendislik sorumluluğu ve örnekler Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Anlatım
Tartışma
14 Mühendislikte etik sorunların ele verilmesi Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Anlatım
Tartışma
15 Genel Konu Tekrarı Ders Notları ve Referans Kitapların Okunması Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İşlenen konuların genel olarak tekrar edilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar