DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tekstil Mühendisliğine Giriş TLZ   111 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Serin MEZARCIÖZ
Dersi Verenler
Doç.Dr.SERİN MEZARCIÖZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tekstil Teknolojisi ve Mühendisliği ile ilgili temel bilgi ve kavramları kazandırmak, tekstil hammaddeleri hakkında temel bilgileri vermek, tekstilde üretim basamaklarını ve temel işlemleri tanıtmaktır.
Dersin İçeriği
Tekstil Teknolojisi ve Mühendisliği ile İlgili Genel Kavramlar. Tekstil Maddelerinin tanımı, Temel Özellikleri, Standartları ve Sınıflandırılması. Doğal ve Sentetik Tekstil Maddeleri. İplikçilik Teknolojisi Hakkında Genel Bilgiler. Dokuma, Örme, Non-Woven ve Terbiye Teknolojisi. Kalite Kontrol.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Genelde Üniversite, özelde tekstil mühendisliği eğitiminin niteliği ve özelliklerini öğrenir.
2) Tekstil Mühendisliği mesleğini tanımlama ve tekstil mühendislerinin işletmelerdeki görevlerini öğrenir.
3) Tekstil ham maddeleri hakkında genel bilgi kazanır.
4) Tekstilde temel işlem adımları ve makinaları hakkında temel bilgileri öğrenir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma
X
2
Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme
X
3
Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme
X
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme
X
5
Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme
X
6
Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme
X
7
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
X
9
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme
X
10
Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
11
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme
12
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
13
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
X
14
İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme
15
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme
16
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Üniversite eğitiminin niteliği ve organizasyonu hakkında genel bilgiler,Ç.Ü.Tekstil Mühendisliği Bölümünün tanıtımı ve eğitimi hakkında genel bilgiler Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
2 Mühendislik kavramı,Tekstil Mühendisliği mesleğini tanımlama Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
3 Tekstil ham maddelerinin tanıtımı, temel özellikleri ve sınıflandırılması Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
4 İplik üretiminin temel ilkeleri, iplik türleri ve temel özellikleri Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
5 Kısa ve uzun stapel lif iplikçiliğinde işlem akışları ve makinaları Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
6 Kumaş üretim yöntemlerinin sınıflandırılması,dokuma kumaş üretiminin temel ilkeleri,temel doku türleri,dokuma kumaşların genel özellikleri ve kullanım alanları Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
7 Örme kumaş üretiminin temel ilkeleri,temel örgü türleri, örme kumaşların genel özellikleri ve kullanım yerleri Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Ders notları ve referans kitaplar Yazılı Sınav
9 Dokusuz yüzeyler (non woven) üretiminin temel ilkeleri,dokusuz yüzeylerin genel özellikleri ve kullanım yerleri Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
10 Tekstil terbiyesi, tanımlar ve sınıflandırılması Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
11 Pamuklu kumaşlara uygulanan temel terbiye işlemleri Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
12 Konfeksiyonun tanımı, konfeksiyonda işlem basamakları Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
13 Tekstilde Kalite Kontrolün tanımı, amacı, uygulama alanı ve yapılan testler Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
14 Tekstilde pazarlama, AR-GE, ÜR-GE Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
15 Bölüm laboratuvarlarının gezilmesi Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve referans kitaplar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar