DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Matematik II TLZ   102 2 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Leyla BUGAY
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiLEYLA BUGAY1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere belirli ve belirsiz integralin uygulamaları hakkında bilgi vermektir.
Dersin İçeriği
Bu derste öğrencilere Belirsiz ve Belirli İntegral ve uygulamaları, Alan ve Hacim hesapları, Çok katlı integraller anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Belirsiz İntegrali hesaplayabilir ve uygulamalarını öğrenir.
2) Belirli İntegrali hesaplayabilir ve uygulamalarını öğrenir.
3) Integral yardımıyla alan hesaplayabilir.
4) Integral yardımıyla hacim hesaplayabilir.
5) Öğrenciler çok katlı integralleri hesaplayabilir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma
X
2
Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme
X
3
Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme
X
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme
X
5
Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme
X
6
Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme
X
7
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
X
9
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme
X
10
Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
11
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme
12
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
13
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
X
14
İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme
15
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme
16
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Belirsiz integrale giriş Ders kitabından ilgili kısmın okunması Anlatım
Problem Çözme
Ödev
2 Belirsiz integrallerle ilgili temel teoremler Ders kitabından ilgili kısmın okunması Anlatım
Problem Çözme
Ödev
3 Trigonometrik fonksiyonların integralleri Ders kitabından ilgili kısmın okunması Anlatım
Problem Çözme
Ödev
4 Cebirsel fonksiyonların integralleri Ders kitabından ilgili kısmın okunması Anlatım
Problem Çözme
Ödev
5 Belirsiz integralin uygulamaları Ders kitabından ilgili kısmın okunması Anlatım
Problem Çözme
Ödev
6 Belirsiz integralin uygulamaları Ders kitabından ilgili kısmın okunması Anlatım
Problem Çözme
Ödev
7 Belirli integrale giriş Ders kitabından ilgili kısmın okunması Anlatım
Problem Çözme
Ödev
8 Ara Sınav Problem çözme Problem Çözme
Yazılı Sınav
9 Belirli integrallerle ilgili temel teoremler Ders kitabından ilgili kısmın okunması Anlatım
Problem Çözme
Ödev
10 Özge integraller Ders kitabından ilgili kısmın okunması Anlatım
Problem Çözme
Ödev
11 Belirli integral yardımıyla alan hesaplamaları Ders kitabından ilgili kısmın okunması Anlatım
Problem Çözme
Ödev
12 Belirli integral yardımıyla hacim hesaplamaları Ders kitabından ilgili kısmın okunması Anlatım
Problem Çözme
Ödev
13 Belirli integral yardımıyla yay uzunluğu hesaplamaları Ders kitabından ilgili kısmın okunması Anlatım
Problem Çözme
14 Çok katlı integraller Ders kitabından ilgili kısmın okunması Anlatım
Problem Çözme
15 Çok katlı integrallarin uygulamaları Ders kitabından ilgili kısmın okunması Anlatım
Problem Çözme
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Problem çözme Problem Çözme
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar