DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Organik Kimya TLZ   106 2 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Arş. Gör. Mehmet BEBEKLİ
Dersi Verenler
Arş. Gör.MEHMET BEBEKLİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı tekstil mühendisliği öğrencilerine organik kimyanın temel kavramları, organik moleküllerin yapıları, özellikleri, sentezleri ve tepkimeleri hakkında bilgi vererek günlük yaşamlarında ve tekstilde organik kimyanın önemini açıklamaktır.
Dersin İçeriği
Kimyasal bağlanma, Alkanlar ve Sikloalkanlar, Alkenler ve Alkinler, Alkoller, Fenoller, Eterler, Aromatik Bileşikler, Aldehitler ve Ketonlar, Karboksilik Asitler ve Türevleri, Aminler

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Organik molekül sınıflarını tanır ve adlandırır.
2) Organik bağ türleri ile bağ enerjileri, bağ uzunlukları ve molekül geometrilerini ilişkilendirebilir.
3) Organik formülleri farklı şekillerde yazabilir.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma
X
2
Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme
X
3
Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme
5
Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme
6
Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme
X
7
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
9
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme
10
Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
11
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme
12
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
13
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
14
İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme
15
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme
16
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kimyasal bağlanma Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
2 Alkanlar ve Sikloalkanlar Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
3 Alkenler Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
4 Alkinler Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
5 Stereokimya Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
6 Alkil Halojenürler Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
7 Nükleofilik Yer Değiştirme Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Ders notları ve referans kitaplar Yazılı Sınav
9 Alkoller Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
10 Fenoller Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
11 Eterler Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
12 Aromatik Bileşikler Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
13 Aldehitler ve Ketonlar Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
14 Karboksilik Asitler ve Türevleri Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
15 Aminlerin Sentezi Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve referans kitaplar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar