DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilgisayar Destekli Teknik Resim TLZ   108 2 1 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Füsun DOBA KADEM
Dersi Verenler
Doç. Dr.FÜSUN DOBA KADEM1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Klasik teknik resim kurallarının öğretilmesi. AutoCAD (Bilgisayar Destekli Tasarım ve Çizim programı) yardımıyla temel komutların verilmesi. Makine parçalarının görünüşlerinin çıkarılması ve perspektif kavramının zihinde oluşturulabilmesi ve bilgisayar uygulamaları.
Dersin İçeriği
Teknik Resimle İlgili Temel Kavramlar. Basit Geometrik Çizimler (Doğru, Daire, Çokgen gibi). Parçaların Üç Görünüşleri. Çizilen Görünüşlerin Ölçülendirilmesi. Parçaların Üç Boyutlu Görünüşü (Perspektifi). Katı Model Oluşturma. AutoCAD Komutlarıyla Konuların Bilgisayar Uygulamaları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilgisayarda doğru, daire ve çokken gibi geometrik şekilleri oluşturur
2) Teknik resim kurallarına göre parçaların görünüşlerini tasarlar
3) Ölçülendirme komutlarıyla çizilen görünüşleri ifade eder
4) Üç görünüşten iki görünüşe çizim hazırlar
5) İki görünüşten üç görünüşe çizim hazırlar
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma
X
2
Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme
X
3
Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme
X
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme
X
5
Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme
X
6
Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme
X
7
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
X
9
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme
X
10
Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
X
11
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme
X
12
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
13
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
X
14
İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme
X
15
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme
X
16
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Teknik resime giriş, teknik resimde temel ilkeler, çizgiler ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
2 Geometrik çizim kuralları (manuel olarak araç-gereçlerle çizim ) ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 Basit geometrik şekiller (manuel olarak araç-gereçlerle çizim) ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 Teknik resim parçalarının çizim uygulamaları (manuel olarak araç-gereçlerle çizim ) ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 CAD yazılım menu tanıtımı ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Çizim (Line, polyline, circle, ellipse, donut, ..) komutları ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Düzenleme (modify) işlemleri ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav ders notları ve referans kitaplar Yazılı Sınav
9 Ölçülendirme ve uygulamalar ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 İki boyutlu çizim ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
11 İki boyutlu çizim, görünüş çıkarma ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
12 Üç boyutlu (perspektif) görünüşler ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
13 Üç boyutlu (perspektif) görünüşler, izometrik çizimler ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
14 Üç boyutlu izometrik çizimler ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
15 Genel konu tekrarı ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları ders notları ve referans kitaplar Gösterip Yaptırma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar