DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tekstil Lifleri TLZ   112 2 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz ERBİL
Dersi Verenler
Doç. Dr.SERİN MEZARCIÖZ1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiYILMAZ ERBİL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Liflerin sınıflandırılmasının ve tekstil liflerinin özelliklerinin diğer tekstil işlemleri esnasındaki davranış biçimlerine etkisini öğretmektir. Yapay liflerin tanınması, üretim aşamalarının öğrenilmesi, özellik ve kullanım alanlarının tanınması
Dersin İçeriği
Tekstil liflerinin sınıflandırılması.Liflerin moleküler yapılarının incelenmesi. Bitkisel lifler. Selüloz. Pamuk liflerinin fiziksel ve kimyasal yapıları. Çırçırlama ve standardizasyon.Keten, jüte. Hayvansal lifler, protein. Yapay Liflerin sınıflandırılması, Üretim aşamaları, En çok kullanılan Yapay Liflerin Özellikleri ve Kullanım Alanları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Liflerin sınıflandırılması hakkında bilgi sahibi olur.
2) Lif özelliklerini tanır ve son ürüne etkisini öğrenir.
3) Tekstil sektöründe yaygın olarak kullanılan doğal liflerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini öğrenir.
4) Elyaf özelliklerini belirten temel terimleri kavrar (elyaf inceliği, elyaf uzunluğu, elyaf mukavemeti, mikroskop altında görünüm, vb. )
5) Yapay liflerin türlerini, yapı ve özelliklerini, elde ediliş şekillerini ve kullanım yerlerini öğrenir.
6) İstenen ürün özelliklerine göre uygun lifleri seçebilme becerisini kazanır.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, Fen bilimleri ve Tekstil mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma
X
2
Temel bilimler ve mühendislik konularında edinilen bilgileri Tekstil mühendisliği alanında kullanabilme
X
3
Tekstil Mühendisliği alanında süreç analizi yapabilme, sorunları tanımlayabilme, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme
X
4
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme
X
5
Deney tasarlama, veri toplama, sonuçların bilişsel analizi ve yorumlanma becerisine sahip olabilme
X
6
Bireysel ve ekip üyesi olarak etkin çalışabilme ve sorumluluk alabilme
X
7
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
X
9
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme
X
10
Bir yabancı dili kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisine sahip olabilme
X
11
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahip olabilme
X
12
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
13
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
X
14
İş sağlığı ve güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu ve çevre sağlığı konularında gerekli bilince sahip olabilme
X
15
Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında gerekli yetkinliğe sahip olabilme
X
16
Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçerek çözme ve uygulama becerisi.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tekstil liflerinin tanımı ve sınıflandırılması Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Dünya lif üretim ve tüketimleri Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Tekstil liflerinin özelliklerinin tanımlanması, doğal ve sentetik liflerin karşılaştırılması Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Bitkisel lifler (tohum, gövde, yaprak ve meyve lifleri) Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Hayvansal lifler (deri ve salgı lifleri) Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Madensel lifler Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Diğer bitkisel liflerin (kenevir, Manila keneviri, jüt, rami, kapok, Hindistan cevizi) genel özellikleri Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Ders notları ve referans kitaplar Yazılı Sınav
9 Yapay (kimyasal) liflerin sınıflandırılması,suni ve sentetik lifler,genel terimler ve tanımlar Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Polimerizasyon türleri, lif çekiminin prensibi, lif çekim yöntemleri Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Ekstrüderler, düzeler, görevleri, özellikleri, diğer lif çekim elemanları Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Rejenere selülozik liflerin tarihçesi, viskoz lifleri, üretim yöntemleri, lif özellikleri Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Asetat lifleri, üretim yöntemleri, lif özellikleri, kullanım alanları Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Diğer suni lifler, modal, tencel, lyocel lifleri, üretim yöntemleri, özellikleri Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Poliamid, Poliakrilonitril, Polipropilen, Poliüretan, Karbon lifleri ve kullanım alanları Ders notları ve referans kitaplar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve referans kitaplar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar