DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Linear İntegrated Circuits EEE   329 5 4 5 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Murat AKSOY
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMURAT AKSOY1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiMURAT AKSOY2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tümleşik devre blokları akım aynaları, fark yükselteçleri, çıkış katları ve işlemsel kuvvetlendiricilerin çalışmasını, karakteristiklerini ve sınırlandırmalarını anlamak, Doğrusal ve doğrusal olmayan Op-Amp ve OTA devre uygulamalarının analizini ve tasarımını yapmak.
Dersin İçeriği
Tümdevre yapısı: Akım aynaları, aktif yüklü devreler, Fark yükselteçleri, çok katlı yükselteçler, İşlemsel kuvvetlendiriciler (Op-Amp), OTA, Analog tümdevrelerin ideal olmayan etkileri: offset voltajı, giriş bias akımı, frekans yanıtı, CMRR. Tümdevre uygulamaları ve tasarım: Geribesleme, aktif süzgeçler, güç yükselteçleri, voltaj regülatörleri,..

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Akım Aynalarının karakteristiğini, çalışmasını ve sınırlandırmalarını kavramak
2) Fark yükselteclerinin yapılarını, çalışmasını, sınırlandırmalarını kavramak
3) Çıkış ve Güç katlarınının yapısını, çalışmasını, sınırlandırmalarını kavramak
4) Op-Amp'ın çalışması ve sınırlandırmalarını anlamak
5) Op-amp uygulamarını anlamak
6) Tümleşik yapıları kullanarak analog devre uygulamaları tasarlama
7) Analog devreleri laboratuvar ortamında kurmak, Teorik ve deneysel sonuçları karşılaştırmak.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik ve fiziğin, mühendisliğin temellerini oluşturan dallarında yetkinliğe sahip olma
X
2
Elektrik-elektronik mühendisliğinin temel konularındaki ana bilgilere hakim olma
X
3
Temel mühendislik ve elektrik-elektronik mühendisliği konularında edinilen bilgilerin oluşturduğu işlevsel bütünlüğü kavrama
X
4
Edinilen mesleki bilgilerden yola çıkarak problem saptama, saptanan problemi analiz edebilme
X
5
Temel mühendislik bilgilerini kullanarak verilen kuramsal bir problemi bilimsel olarak formüle edebilme ve çözebilme
X
6
Bilgisayar ve bilişim teknolojilerine yatkınlık
X
7
İngilizce olarak yazılmış, mesleği ile ilgili ya da daha genel bir bilimsel metni ana hatlarıyla anlayacak düzeyde İngilizce bilme
X
8
Elektrik-elektronik mühendisliği bilgilerini mesleğe özgü alet ve cihazlar üzerinde uygulayabilme
X
9
Bildiği bir programlama dilinde belirli bir amaca yönelik bilgisayar programı yazabilme
X
10
Gerektiğinde bireysel olarak, hedef odaklı bir çalışma programı oluşturmak suretiyle veya sorumlulukların paylaşıldığı bir grubun içinde uyumlu çalışabilme yeteneği
X
11
Bilgiye erişebilmek icin uygun kaynakları belirleme, onlara ulaşma ve verimli şekilde kullanma becerisi
X
12
Uygun bir dil ve tarz ile insanlarla iletişim kurabilme
X
13
Özelde mesleğinin ve genelde profesyonel hayatın gerektirdiği etik değerleri özümseme
X
14
İçinde yaşadığı toplumun, dünyanın ve çağın, bilimsel, sosyal, tarihi, ekonomik ve politik olguları hakkında farkındalık
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tümleşik Devre besleme tekniği Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
2 BJT ve FET Akım Aynaları, Pspice genel tekrar ve Laboratuvar cihazlarının tanıtılması Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Ödev
3 BJT Fark Yükselteçleri ve çok katlı yükselteçler, Lab. Uygulama: Akım Aynaları Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Ödev
4 FET Fark Yükselteçleri ve çok katlı yükselteçler, Lab Uygulama: BJT Fark Yükselteçleri Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Ödev
5 Basitleştirilmiş Op-Amp yapıları, Lab Uygulama: FET Fark Yükselteçleri Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Ödev
6 Doğrusal Op-Amp Devreleri Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Ödev
7 Konu tekrarı Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Ödev
8 Ara Sınav Ara sınav için hazırlık Yazılı Sınav
9 Doğrusal olmayan Op-Amp devreleri, Lab Uygulama: Op-Amp Uygulamaları Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Ödev
10 Tümleşik devre elemanları kullanarak tasarım Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Ödev
11 Tümleşik devre elemanları kullanarak tasarım Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Ödev
12 Güç yükselteçleri ve çıkış katları, Lab Uygulama: Aktif Filtre Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Ödev
13 Geribesleme ve stabilite, Lab Uygulama: Güç yükselteçleri Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Ödev
14 Tümleşik Gerilim regülatörleri, Lab Uygulama: Tümleşik gerilim regülatörleri Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
15 Yarı yıl sınavı için konu tekrarı Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar