DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Control Theory EEE   334 6 4 5 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. İlyas EKER
Dersi Verenler
Prof. Dr.İLYAS EKER1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.İLYAS EKER2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kontrol sistemlerinin temel çalışma yapılarının teorik ve pratik olarak verilmesi
Dersin İçeriği
Geribesleme sistemlerin temel prensibleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Açık ve kapalı devre devre sistemlerin temel çalışma prensiblerini öğrenir
2) Kararlılık ve performans kriterlerini bilir
3) Kontrol sistemlerini blok diyagramlar halinde gtösterebilir
4) Zaman ve frekans aralıklarında sistemi analiz eder
5) Zaman aralığında sunulan sistemleri tanır
6) Routh-Hurwitz kararlılık metodunu kullanarak sistemin kararlı olup olmadığını analiz edebilir
7) Kontrol edilebilirlik ve gözlemlenebilirlik tanımlarını yapar
8) Ara sınav sorularını yorumlar ve çözer
9) Zaman aralığında verilen bir sistemi frekans aralığına dönüştürebilir
10) Frekans aralığında verilen bir sistemi zaman aralığına dönüştürebilir
11) Sistemleri dinamik olarak modelleyebilir
12) Frekans aralığı analizleri, Kazanç ve faz bölgeleri, Çalışma frekansı konularını öğrenir
13) Kök eğrilerini çizebilir
14) nyquist analizlerini yapar
15) Durum değişkenli Kontrolcülerin tasarımımı yapar


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
2
Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini ve programlama bilgilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12
Elektrik-Elektronik mühendisliği bilgilerini mesleğe özgü alet ve cihazlar üzerinde uygulayabilme
13
İçinde yaşadığı toplumun, dünyanın ve çağın, bilimsel, sosyal, tarihi, ekonomik ve politik olguları hakkında farkındalık

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kontrol sistemlerine giriş ve kaynak kitabın tanıtılması (Benjamin, C. Kuo, Automatic Control Systems, Prentice Hall) Kaynak kitaptan bilgilerin tekrarı, Uygulama çalışması ön bilgileri
2 Açık ve Kapalı devre sistemlerin tanıtılması Kaynak kitaptan bilgilerin tekrarı, Uygulama çalışması ön bilgileri
3 Kontrol sistemlerinin blok diyagram analizleri Kaynak kitaptan bilgilerin tekrarı, Uygulama çalışması ön bilgileri
4 Transfer fonksiyonlar ve sinyal akış grafikleri Kaynak kitaptan bilgilerin tekrarı, Uygulama çalışması ön bilgileri
5 Sürekli zamanlı systems Kaynak kitaptan bilgilerin tekrarı, Uygulama çalışması ön bilgileri
6 Kararlılık- Routh-Hurwitz tablosal metodu Kaynak kitaptan bilgilerin tekrarı, Uygulama çalışması ön bilgileri
7 Control edilebilirlik ve gözlemlenebilirlik Kaynak kitaptan bilgilerin tekrarı, Uygulama çalışması ön bilgileri
8 Ara Sınav Klasik yazılı sınav
9 Zaman aralığında sunulan sistemlerin frekans aralığına dönüşümü Kaynak kitaptan bilgilerin tekrarı, Uygulama çalışması ön bilgileri
10 Frekans aralığında sunulan sistemlerin zaman aralığına dönüşümü Kaynak kitaptan bilgilerin tekrarı, Uygulama çalışması ön bilgileri
11 Dinamik modelleme Kaynak kitaptan bilgilerin tekrarı, Uygulama çalışması ön bilgileri
12 Frekans aralığı analizleri, Kazanç ve faz bölgeleri, Çalışma frekansı Kaynak kitaptan bilgilerin tekrarı, Uygulama çalışması ön bilgileri
13 Kök eğrisi diyagramları Kaynak kitaptan bilgilerin tekrarı, Uygulama çalışması ön bilgileri
14 Nyquisy kararlılık analizi Kaynak kitaptan bilgilerin tekrarı, Uygulama çalışması ön bilgileri
15 Durum değişken sistemler Kaynak kitaptan bilgilerin tekrarı, Uygulama çalışması ön bilgileri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Klasik yazılı sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar