DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Computer Networks EEES   404 8 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Turgay İBRİKÇİ
Dersi Verenler
Doç. Dr.TURGAY İBRİKÇİ1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.TURGAY İBRİKÇİ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ilişkisel veritabanı kullanılarak oluşturulan dinamik web sayfası içeriği oluşturmak için temel ilkelerini sunar. Bu ders, C Sharp gibi Microsoft Visual Studio.NET ve modern nesne yönelimli programlama dilleri üzerine inşaa edilmiştir. ADO.NET veritabanı bağlantısı, ASP.NET aktif sayfa teknolojisi, XML, SOAP ve Web Hizmetleri gibi temel teknolojileri incelenmektedir.
Dersin İçeriği
Bu ders veritabanı tasarımını ve Internet uygulamaları için veritabanı yönetim sistemlerinin kullanımı kapsar. Bu ilişkisel modelin geniş kapsama alanı, ilişkisel cebir ve SQL programlama dilini içerir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilgisayar Ağının yapısını kavraması
2) Bilgisayar Network ağındaki katmanlar hakkındaki bilgileri ilişkilendirebilmesi
3) Bir Programlama Dili ile Bilgisayar Ağ tabanlı program yazabilmesi
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
2
Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini ve programlama bilgilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12
Elektrik-Elektronik mühendisliği bilgilerini mesleğe özgü alet ve cihazlar üzerinde uygulayabilme
13
İçinde yaşadığı toplumun, dünyanın ve çağın, bilimsel, sosyal, tarihi, ekonomik ve politik olguları hakkında farkındalık

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanışma, Genel Bilgilendirmeler, Akademik Kurallar, Genel Bilgilendirmeler, Ders İçinde Takip Edilecek Akademik ve Sosyal kurallar, Bilgisayar Ağları Tanımı Web sayfasına konulan sunum ve kitabın ilgili bölümümun okunması
2 Bilgisayar Ağları Tanımı, Bilgisayar Ağları ve İnternet Web sayfasına konulan sunum ve kitabın ilgili bölümümun okunması
3 Uygulama Katmanı, Uygulama katmanı Protokolleri :HTTP, DNS, SMTP Web sayfasına konulan sunum ve kitabın ilgili bölümümun okunması
4 Uygulama Katmanı ile ilgili uygulamalar : Socket Programlama Web sayfasına konulan sunum ve kitabın ilgili bölümümun okunması
5 Ulaşım Katmanı:Multiplexing, Connection-Oriented :TCP, Csharp deki TCP/IP Sockets Web sayfasına konulan sunum ve kitabın ilgili bölümümun okunması
6 Basit Sockets, Adresleri , Soket Uygulamaları - Ödevi -1 Web sayfasına konulan sunum ve kitabın ilgili bölümümun okunması
7 Gönderme/Alma Mesajları Web sayfasına konulan sunum ve kitabın ilgili bölümümun okunması
8 Ara Sınav Önceki Konuların çalışılması
9 Network Katmanı ve Servisleri,Temel içerikleri, Connectionless Sockets Web sayfasına konulan sunum ve kitabın ilgili bölümümun okunması
10 NAT, ICMP, IPv4,IPv6 Web sayfasına konulan sunum ve kitabın ilgili bölümümun okunması
11 Yerel Ağları: LAN Adreslemesi Web sayfasına konulan sunum ve kitabın ilgili bölümümun okunması
12 Router yapısı; Veri Katmanı; Hata Tespiti Web sayfasına konulan sunum ve kitabın ilgili bölümümun okunması
13 Ağların Güvenliği, Ev Ödevi-2 Web sayfasına konulan sunum ve kitabın ilgili bölümümun okunması
14 Uygulamalı Öğrenci Proje Sunumları I Özel Konular
15 Uygulamalı Öğrenci Proje Sunumları II Ozel Konular
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Bütün konuları içerir.

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar