DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Calculus EEE   103 1 4 4 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Hayrullah AYIK
Dersi Verenler
Prof. Dr.HAYRULLAH AYIK1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.HAYRULLAH AYIK2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mühendislik matematiğinin temel konularından limit, türev ve integralin matematiksel bir bütünlük içinde verilmesi
Dersin İçeriği
Limit, limit tanımı, sonsuzda limit. Türev kavramı, türev tanımı, türev alma kuralları, örtük türev alma, ilintili değişimler. Maksimum ve minimum, konkavlık, eğri çizimi, optimizasyon. Alan problemi, belirli integral, Calculusun temel teoremi, yerine koyma kuralı. Transendental fonksiyonlar, türevleri ve integralleri, belirsiz limitler ve L Hospital kuralı. Kısmi integraller ve diğer integral alma yöntemleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Her türlü fonksiyonu tanır.
2) Limit kavramını anlar ve limit hesaplayabilir.
3) Türevin geometrik ve fiziksel anlamını kavrar, tanımını yazar.
4) Türev kurallarını tanımlar ve her türlü fonksiyonun türevini hesaplar.
5) Fonksiyonların grafiklerini çizer.
6) Türev kullanarak limit hesaplar ve maksimum-minimum problemlerini çözer.
7) Belirli integrali tanımlar, uygun yöntemlerle fonksiyonların belirsiz integrallerini bulur.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)