DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Technical English II EEE   112 2 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Peran Sema SEVÜK
Dersi Verenler
Öğr. Gör.PERAN SEMA SEVÜK1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.PERAN SEMA SEVÜK2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrenciye dallarıyla ilgili İngilizce metinleri anlayacak ve bunların üzerinde konuşacak arka planı sağlama.
Dersin İçeriği
Ders, Elektrik-elektronik mühendisliğinin farklı konularıyla ilgili metinleri okuma, anlama ve tartışmayı içerir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bağlama uygun biçimde sunulmuş kelime dağarcığını çalışır.
2) Ön ve arka ekleri, bileşik yapıları gözden geçirebilir ve farklı konularda yazarak ve tartışarak dil yeteneğini geliştirebilir.
3) .Dil yeterliliğini geliştirmek için faydalı olabilecek mesleki kelime, tümce ve yapıları anlayabilmesi.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
2
Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini ve programlama bilgilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12
Elektrik-Elektronik mühendisliği bilgilerini mesleğe özgü alet ve cihazlar üzerinde uygulayabilme
13
İçinde yaşadığı toplumun, dünyanın ve çağın, bilimsel, sosyal, tarihi, ekonomik ve politik olguları hakkında farkındalık

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Electronics in the home-Understanding diagrams Research and assignment about subject(s) Anlatım
Gösteri
Beyin Fırtınası
2 Technology in Use- Describing technical functions and applications.Explaning how technology works. Research and assignment about subject(s)
3 Living with Computers-Things we can do on the computer. Self awareness,discussion about technology with computers.
4 L.E.Ds Where,how,why and who uses L.E.Ds
5 Materials Technology-Describing specific materials, Categorising materials, Discussing Quality issues. Research and assignment about subject(s)
6 Components and assemblies-Describing component shapes and features. Research and presentation.
7 Technical development- Discussing technical requirements-suggesting ideas and solutions-assesing feasibilty. Research and presentation.
8 Ara Sınav
9 Input Devices: the eyes of your PC, Output Devices: Printers Research and assignment about subject(s)
10 Prefixes- Common Prefixes, verb prefixes , the prefixes e- and cyber Word derivations.Examples of frequently used technical words.
11 Sufixes- Common suffixes and Compounds (Some type of collocations) Word derivations.Examples of frequently used technical words.
12 Procedures and precautions- Describing health and safety precautions Research and assignment about subject(s)
13 Test and repair instruments-Tuning in,Language study (cause and effect) Writing assignment
14 ICT systems. Research and presentation.
15 ÖNCEKİ KONULARIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ READING AND DISCUSSION OF THE PREVIOUS TOPICS.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders Kitabı: 1-Oxford English for Electronics,2-Cambridge English for Engineering, Seviye: Upper Intermediate to advanced Yayınevi: Oxford University Press, Cambridge English for Engineering Yazarlar:1- Eric H. Giendinning, John McEwan 2-Mark Ibbotson