DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Malzeme bilimine giriş yok
2 Maddenin atomik yapısı, kimyasal bağlar Ders notlarının ilgili kısmının okunması
3 Malzemelerin kristal yapıları Ders notlarının ilgili kısmının okunması
4 Malzemelerdeki kusurlar Ders notlarının ilgili kısmının okunması
5 Malzemelerin mekanik özellikleri ve çekme testi Ders notlarının ilgili kısmının okunması
6 İletkenliğin temelleri Ders notlarının ilgili kısmının okunması
7 Metalik iletkenler, yalıtkanlar Ders notlarının ilgili kısmının okunması
8 Ara Sınav yok Yazılı Sınav
9 Yarıiletkenler Ders notlarının ilgili kısmının okunması
10 Dielektrik malzemeler Ders notlarının ilgili kısmının okunması
11 Piezoelektrik malzemeler Ders notlarının ilgili kısmının okunması
12 Manyetik malzemeler Ders notlarının ilgili kısmının okunması
13 İleri iletkenler, süperiletkenlik Ders notlarının ilgili kısmının okunması
14 Konu tekrarı Ders notlarının ilgili kısmının okunması
15 Konu tekrarı Ders notlarının ilgili kısmının okunması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları yok Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Kütüphanede bulunabilecek diğer kaynaklar