DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Electrical Eng. Materials EEE   217 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kerem ÜN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMUSTAFA KEREM ÜN1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiMUSTAFA KEREM ÜN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Malzeme bilgisinin temel konularını ve elektrik mühendisliği ile ilgili yakından ilgili iletkenlik, dielektriklik, manyetiklik gibi özellikleri malzeme bilimi çerçevesinde öğrenciye vermek.
Dersin İçeriği
Maddenin atomik yapısı, kristaller, atomik yapıda kusurlar. Mekanik özellikler. İletkenlik, metalik iletkenlik, yarı-iletkenler, yalıtkanlar. Dielektrik ve piezoelektrik malzemeler. Manyetik malzemeler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Malzeme bilimine temel olan kimyasal özellikleri kavrar.
2) İletkenliği ve iletkenliğin malzemenin mikroskopik yapısı ile ilintisini açıklar.
3) Dielektriklik ve piezoelektriklik kavramlarını ve bunların malzemenin mikroskopik yapısı ile ilintisini açıklar.
4) Manyetikliği ve manyetikliğin malzemenin mikroskopik yapısı ile ilintisini açıklar.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)