DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Electronic Circuits EEE   226 4 4 5 7

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Murat AKSOY
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMURAT AKSOY1. Öğretim Grup:A
Oğuzhan TİMUR1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiMURAT AKSOY1. Öğretim Grup:B
Oğuzhan TİMUR1. Öğretim Grup:B
Dr. Öğr. ÜyesiMURAT AKSOY2. Öğretim Grup:A
Oğuzhan TİMUR2. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiMURAT AKSOY2. Öğretim Grup:B
Oğuzhan TİMUR2. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tümleşik devreleri oluşturan temel elektronik devrelerin çalışması, karakteristiği ve sınırlamalarını anlamaktır. Basit temel elektronik devreleri analiz etme ve tasarlayabilme bilgi ve becerisinin kazanımıdır.
Dersin İçeriği
Diyotlar, Diyot devrelerinin analizi, doğrultucu devereler, zener diyot devreleri, BJT ve FET lerin DC analizi, küçük sinyal analizi ve frekans yanıtları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bu dersi alan bir öğrenci:
2) Elektronik devre elemanların karakteristiğini ve çalışmasını anlar
3) Elektronik devre elemanların modellenmesini öğrenir
4) DC güç kaynağı, yükselteç gibi elektronik devreleri analiz eder ve tasarımını gerçekleştirir
5) PSPICE kullanarak el analiz sonuçlarını doğrular
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
X
2
Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
X
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
X
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini ve programlama bilgilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
X
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
X
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
X
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
X
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
X
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
X
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
X
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
X
12
Elektrik-Elektronik mühendisliği bilgilerini mesleğe özgü alet ve cihazlar üzerinde uygulayabilme
X
13
İçinde yaşadığı toplumun, dünyanın ve çağın, bilimsel, sosyal, tarihi, ekonomik ve politik olguları hakkında farkındalık
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Elektroniğe giriş, Elektronik devre elemanları Anlatım
2 Diyot karakteristiği ve modellenmesi, Pspice öğretimiLaboratuver cihazlarının tanıtılması Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
3 Elektronik elemanların modellenmesiPspice öğretimi ve Laboratuver cihazlarının kullanılması Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
4 Diyot devreleri (sınırlandırıcılar, doğrultucular,.. )Lab Uygulama: Diyot karakteristiklerin çıkarılması Ders notlarının ilgili bölümünün okunması, Deney föylerinin hazırlanması Anlatım
5 BJT karakteristigi ve DC AnaliziLab Uygulama: BJT karakteristik Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
6 BJT yükselteç küçük işaret analiziLab Uygulama: BJT karakteristik Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
7 Konu tekrarı Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
8 Ara Sınav Ara sınav için hazırlık Yazılı Sınav
9 BJT Yükselteç devreleriLab Uygulama: BJT Yükselteç Devresi Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
10 FET karakteristigi ve DC Analizi Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
11 FETyükselteç küçük işaret analiziLab Uygulama: FET karakteristik Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
12 FET Yükselteç DevreleriLab Uygulama: FET Yükselteç Devresi Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
13 Elektronik Devrelerin frekans yanıtıLab Uygulama: Elektronik Devrelerin frekans yanıtı Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
14 Çok katlı yükselteçlerLab Uygulama: Çok katlı yükselteçler Önceki ders konusunun gözden geçirilmesi Anlatım
15 Konu tekrarı Konu tekrarı Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarı yıl sonu sınavı için hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Electronics Lecture Notes - Yrd.Doç.Dr. Murat AKSOYMicroelectronics: Circuit Analysis and Design - Neamen