DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Numerical Methods EEE   228 4 3 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa GÖK
Dersi Verenler
Prof. Dr.MUSTAFA GÖK1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.MUSTAFA GÖK2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kompleks analitik problemlerin bilgisayar sistemleri kullanılarak çözümünü gerçekleştirmek amacıyla nümerik metotlarına giriş. Bilgisayar programlama yöntemiyle problem çözme becerielerini gelitşirme.Algoritma geliştirme yöntemlerine giriş sağlama.
Dersin İçeriği
Numerik metodların mühendislik uygulamaları, hassasiyet ve yakınlık, numerik hataların tartışması, matrislerin tersi, lineer eşitlikler ve optimizasyon, sınırlı fark ifadeleri, interpolasyon ve yakınlık, numerik türeve ve integral gibi konular ve bunlarla ilgili algoritmalar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Analitik bir probleme uygun nümerik çözüm yöntemini seçebilir.
2) Regresyon ve interpolasyon yöntemlerini kullanılarak istatistiksel analiz yapabilir.
3) Numerik metotları uygulamak amacıyla küçük programlar yazabılır.
4) Aynı problemin farklı numerik çözümlerinin bilgi işlem açısından performans analizini yapar.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
2
Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini ve programlama bilgilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12
Elektrik-Elektronik mühendisliği bilgilerini mesleğe özgü alet ve cihazlar üzerinde uygulayabilme
13
İçinde yaşadığı toplumun, dünyanın ve çağın, bilimsel, sosyal, tarihi, ekonomik ve politik olguları hakkında farkındalık

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Analitik ve Nümerik Çözümlerin Karşılaştırılması Basit diferansiyel denklem problemlerinin tekrarı Anlatım
2 Hata Tanımları, Hassasiyet ve Yakınlık Ders notlarını oku Anlatım
3 Eşitliklerin Kökleri Aralık Yöntemler Ders notlarını oku Anlatım
4 Eşitliklerin Kökleri Açık Yöntemler Ders notlarını oku Anlatım
5 Optimizasyon Ders notlarını oku Anlatım
6 Lineer Cebirsel Eşitlikler ve Matrisler Ders notlarını oku Anlatım
7 Ara Sınav Ders Notlarını tekrar et Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Ders notlarını oku Anlatım
9 LU Faktör Ayrımı Ders notlarını oku Anlatım
10 Matrislerin Tersi ve Durumu Ders notlarını oku Anlatım
11 Gaus Seidel Yöntemi Ders notlarını oku Anlatım
12 Eigen Vektörler Ders notlarını oku Anlatım
13 Lineer Regresyon Ders notlarını oku Anlatım
14 Polynom Enterpolasyonu Ders notlarını oku Anlatım
15 Fourier Serileri Ders notlarını oku Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notlarını tekrar et. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Numerical Methods for Engineers, S. Chapra and R. Canale