DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Occupational Health and Safety 2 EEE   468 8 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Hüseyin VAPUR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersle, iş sağlığı ve güvenliğinin gerekliliğini ve önemini öğreterek; modern tekniklerle bu konularda iyileştirme çalışmalarının nasıl yapılacağını göstererek, konunun hukuksal ve etik boyutu hakkında gerekli bilgilerin verilmesi amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği
Temel iş güvenliği kavramları/ İş güvenliğinin tarihçesi / İş sağlığı ve güvenliğinin genel prensipleri/ Risk tanımı ve risk değerlendirmesi/ İş hijyeni/ Meslek hastalıkları/ İş kazalarına ve işçi sağlığı sorunlarına karşı alınabilecek önlemler/ Ergonomi/Kişisel Koruyucu Donanımlar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Güvenlik kültürü oluşturmaya çalışılır. İş sağlığı ve güvenliği konusunda temel kavramları öğrenir
2) İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ve yönetmelikleri hakkında bilgi sahibi olur
3) İş hijyeninin önemini bilir
4) Meslek hastalıklarının sebeplerini, etkilerini ve önleme/korunma yollarını öğrenir
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik ve fiziğin, mühendisliğin temellerini oluşturan dallarında yetkinliğe sahip olma
2
Elektrik-elektronik mühendisliğinin temel konularındaki ana bilgilere hakim olma
3
Temel mühendislik ve elektrik-elektronik mühendisliği konularında edinilen bilgilerin oluşturduğu işlevsel bütünlüğü kavrama
4
Edinilen mesleki bilgilerden yola çıkarak problem saptama, saptanan problemi analiz edebilme
5
Temel mühendislik bilgilerini kullanarak verilen kuramsal bir problemi bilimsel olarak formüle edebilme ve çözebilme
6
Bilgisayar ve bilişim teknolojilerine yatkınlık
7
İngilizce olarak yazılmış, mesleği ile ilgili ya da daha genel bir bilimsel metni ana hatlarıyla anlayacak düzeyde İngilizce bilme
8
Elektrik-elektronik mühendisliği bilgilerini mesleğe özgü alet ve cihazlar üzerinde uygulayabilme
9
Bildiği bir programlama dilinde belirli bir amaca yönelik bilgisayar programı yazabilme
10
Gerektiğinde bireysel olarak, hedef odaklı bir çalışma programı oluşturmak suretiyle veya sorumlulukların paylaşıldığı bir grubun içinde uyumlu çalışabilme yeteneği
11
Bilgiye erişebilmek icin uygun kaynakları belirleme, onlara ulaşma ve verimli şekilde kullanma becerisi
12
Uygun bir dil ve tarz ile insanlarla iletişim kurabilme
13
Özelde mesleğinin ve genelde profesyonel hayatın gerektirdiği etik değerleri özümseme
14
İçinde yaşadığı toplumun, dünyanın ve çağın, bilimsel, sosyal, tarihi, ekonomik ve politik olguları hakkında farkındalık

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş ve Güvenlik kültürü Ders notu ve referans kaynaklar
2 İş sağlığı güvenliği kültürü Ders notu ve referans kaynaklar
3 İş sağlığı ve güvenliği tanımı, tarihsel gelişimi ve önemi Ders notu ve referans kaynaklar
4 İş sağlığı ve güvenliğinin genel prensipleri Ders notu ve referans kaynaklar
5 İş kazaları ve meslek hastalıklarının tarihçesi, istatistiki bilgiler Ders notu ve referans kaynaklar
6 Çalışma ortamı gözetimi Ders notu ve referans kaynaklar
7 İş hijyeni Ders notu ve referans kaynaklar
8 Ara sınav
9 Sağlık gözetimi Ders notu ve referans kaynaklar
10 Meslek hastalıkları, işle ilgili hastalıklar Ders notu ve referans kaynaklar
11 Meslek hastalıkları, işle ilgili hastalıklar Ders notu ve referans kaynaklar
12 Meslek hastalıkları, işle ilgili hastalıklar Ders notu ve referans kaynaklar
13 Meslek hastalıkları, işle ilgili hastalıklar Ders notu ve referans kaynaklar
14 Psikososyal risk etmenleri Ders notu ve referans kaynaklar
15 Psikososyal risk etmenleri Ders notu ve referans kaynaklar
16-17 Final sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar