DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Power System Analysis 1 EEE   415 7 3 4 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Adnan TAN
Dersi Verenler
Doç.Dr.MEHMET UĞRAŞ CUMA1. Öğretim Grup:A
Doç.Dr.MEHMET UĞRAŞ CUMA2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere güç sistemleri analizi ile ilgili temel kavramları tanıtmak, güç sistemlerinde oluşabilecek kısa devreleri analiz edebilme kabiliyetini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Güç sistemlerinin temel yapısı. Güç sistemlerinin gösterimi. Simetri bileşenleri. Jeneratör, trafo, enerji nakil hattı ve kabloların elektriksel karakteristikleri. Kısa, uzun ve orta uzunluklardaki enerji nakil hatlarında akım ve voltaj ilişkileri. Simetrik ve asimetrik kısa devre hesaplamaları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Elektrik güç sistemleri ile ilgili temel kavramlara tanır.
2) Elektrik sisteminin durağan hal işletimini anlar.
3) Tüm sistemin modellenmesine alışır.
4) Güç sistemi kısa devrelerinin analizini öğrenir.
5) Simetrik kısa devreleri tanımlar.
6) Asimetrik kısa devreleri öğrenir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
2
Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini ve programlama bilgilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12
Elektrik-Elektronik mühendisliği bilgilerini mesleğe özgü alet ve cihazlar üzerinde uygulayabilme
13
İçinde yaşadığı toplumun, dünyanın ve çağın, bilimsel, sosyal, tarihi, ekonomik ve politik olguları hakkında farkındalık

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Elektrik güç sistemlerinin temel yapısı Yok
2 3 fazlı sistemlerde temel kavramlar Konu ile ilgili kaynakların okunması
3 Per unit sistemi Konu ile ilgili kaynakların okunması
4 Transformatörlerin elektriksel özellikleri Konu ile ilgili kaynakların okunması
5 Alternatörlerin elektriksel özellikleri Konu ile ilgili kaynakların okunması
6 İletim hatlarının elektriksel özellikleri Konu ile ilgili kaynakların okunması
7 İletim hatlarının kararlı-hal durumunda çalışması Konu ile ilgili kaynakların okunması
8 Ara Sınav Arasınav hazırlığı
9 Genel güç sisteminlerinin gösterimi Konu ile ilgili kaynakların okunması
10 Genel güç sisteminlerinin modellenmesi Konu ile ilgili kaynakların okunması
11 Simetrik 3 fazlı kısa devreler Konu ile ilgili kaynakların okunması
12 Simetrik bileşenler yöntemi Konu ile ilgili kaynakların okunması
13 Simetrik bileşenler yöntemi Konu ile ilgili kaynakların okunması
14 Asimetrik kısa devreler Konu ile ilgili kaynakların okunması
15 Asimetrik kısa devreler Konu ile ilgili kaynakların okunması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final sınavı hazırlığı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar