DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Power System Analysis 1 EEE   415 7 3 4 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Doç.Dr.MEHMET UĞRAŞ CUMA1. Öğretim Grup:A
Doç.Dr.MEHMET UĞRAŞ CUMA2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere güç sistemleri analizi ile ilgili temel kavramları tanıtmak, güç sistemlerinde oluşabilecek kısa devreleri analiz edebilme kabiliyetini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Güç sistemlerinin temel yapısı. Güç sistemlerinin gösterimi. Simetri bileşenleri. Jeneratör, trafo, enerji nakil hattı ve kabloların elektriksel karakteristikleri. Kısa, uzun ve orta uzunluklardaki enerji nakil hatlarında akım ve voltaj ilişkileri. Simetrik ve asimetrik kısa devre hesaplamaları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Elektrik güç sistemleri ile ilgili temel kavramlara tanır.
2) Elektrik sisteminin durağan hal işletimini anlar.
3) Tüm sistemin modellenmesine alışır.
4) Güç sistemi kısa devrelerinin analizini öğrenir.
5) Simetrik kısa devreleri tanımlar.
6) Asimetrik kısa devreleri öğrenir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik ve fiziğin, mühendisliğin temellerini oluşturan dallarında yetkinliğe sahip olma
2
Elektrik-elektronik mühendisliğinin temel konularındaki ana bilgilere hakim olma
3
Temel mühendislik ve elektrik-elektronik mühendisliği konularında edinilen bilgilerin oluşturduğu işlevsel bütünlüğü kavrama
4
Edinilen mesleki bilgilerden yola çıkarak problem saptama, saptanan problemi analiz edebilme
5
Temel mühendislik bilgilerini kullanarak verilen kuramsal bir problemi bilimsel olarak formüle edebilme ve çözebilme
6
Bilgisayar ve bilişim teknolojilerine yatkınlık
7
İngilizce olarak yazılmış, mesleği ile ilgili ya da daha genel bir bilimsel metni ana hatlarıyla anlayacak düzeyde İngilizce bilme
8
Elektrik-elektronik mühendisliği bilgilerini mesleğe özgü alet ve cihazlar üzerinde uygulayabilme
9
Bildiği bir programlama dilinde belirli bir amaca yönelik bilgisayar programı yazabilme
10
Gerektiğinde bireysel olarak, hedef odaklı bir çalışma programı oluşturmak suretiyle veya sorumlulukların paylaşıldığı bir grubun içinde uyumlu çalışabilme yeteneği
11
Bilgiye erişebilmek icin uygun kaynakları belirleme, onlara ulaşma ve verimli şekilde kullanma becerisi
12
Uygun bir dil ve tarz ile insanlarla iletişim kurabilme
13
Özelde mesleğinin ve genelde profesyonel hayatın gerektirdiği etik değerleri özümseme
14
İçinde yaşadığı toplumun, dünyanın ve çağın, bilimsel, sosyal, tarihi, ekonomik ve politik olguları hakkında farkındalık

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Elektrik güç sistemlerinin temel yapısı Yok
2 3 fazlı sistemlerde temel kavramlar Konu ile ilgili kaynakların okunması
3 Per unit sistemi Konu ile ilgili kaynakların okunması
4 Transformatörlerin elektriksel özellikleri Konu ile ilgili kaynakların okunması
5 Alternatörlerin elektriksel özellikleri Konu ile ilgili kaynakların okunması
6 İletim hatlarının elektriksel özellikleri Konu ile ilgili kaynakların okunması
7 İletim hatlarının kararlı-hal durumunda çalışması Konu ile ilgili kaynakların okunması
8 Ara sınav Arasınav hazırlığı
9 Genel güç sisteminlerinin gösterimi Konu ile ilgili kaynakların okunması
10 Genel güç sisteminlerinin modellenmesi Konu ile ilgili kaynakların okunması
11 Simetrik 3 fazlı kısa devreler Konu ile ilgili kaynakların okunması
12 Simetrik bileşenler yöntemi Konu ile ilgili kaynakların okunması
13 Simetrik bileşenler yöntemi Konu ile ilgili kaynakların okunması
14 Asimetrik kısa devreler Konu ile ilgili kaynakların okunması
15 Asimetrik kısa devreler Konu ile ilgili kaynakların okunması
16-17 Final sınavı Final sınavı hazırlığı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar