DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Power System Analysis II EEE   480 8 3 4 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Adnan TAN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiADNAN TAN1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiADNAN TAN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerin elektrik besleme sisteminin kararlı hal analizi konusundaki altyapılarını geliştirmek, ayrıca ağ modelleri ve yük akış analizleri için çözümleri tanıtmaktır. Güç sistemlerinin ekonomik olarak işletilmesi konusunda altyapı oluşturmaktır.
Dersin İçeriği
Güç sistemlerinin matris analizleri, metodları ve çözümleri. Güç akış çalışmaları. Güç sistemlerinin ekonomik çalışması ve yükün ekonomik dağılımı. Güç sistemleri kararlılığı.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Elektrik güç sisteminin kararlı hal çalışmasını tanır.
2) Tüm güç sisteminin ağ matrisleri ve matris analizi ile çözümünü öğrenir.
3) Güç kalitesi konseptini anlar.
4) Elektrik güç sisteminde yük akışı analizini tanır.
5) Güç sistemini planlama ve işletimini öğrenir.
6) Ekonomik işletme koşullarını öğrenir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
2
Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini ve programlama bilgilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12
Elektrik-Elektronik mühendisliği bilgilerini mesleğe özgü alet ve cihazlar üzerinde uygulayabilme
13
İçinde yaşadığı toplumun, dünyanın ve çağın, bilimsel, sosyal, tarihi, ekonomik ve politik olguları hakkında farkındalık

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Güç sistemi matrisinin ardışık eleme yöntemi ile çözümü Konu ile ilgili kaynakların okunması
2 Güç sistemi matrisinin ardışık eleme yöntemi ile çözümü Konu ile ilgili kaynakların okunması
3 Güç sistemlerinin düğüm eleme yöntemi ile çözümü Konu ile ilgili kaynakların okunması
4 Güç sistemlerinin düğüm eleme yöntemi ile çözümü Konu ile ilgili kaynakların okunması
5 Güç kalitesi konsepti Konu ile ilgili kaynakların okunması
6 Güç kalitesinin etkisi Konu ile ilgili kaynakların okunması
7 Yük akışı konsepti Konu ile ilgili kaynakların okunması
8 Ara Sınav Arasınav hazırlığı
9 Gauss-Siedel metodu ile yük akış analizi Konu ile ilgili kaynakların okunması
10 Gauss-Siedel metodu ile yük akış analizi Konu ile ilgili kaynakların okunması
11 Newton-Raphson metodu ile yük akış analizi Konu ile ilgili kaynakların okunması
12 Newton-Raphson metodu ile yük akış analizi Konu ile ilgili kaynakların okunması
13 Güç sistemlerinin planlanması Konu ile ilgili kaynakların okunması
14 Güç sistemlerinin ekonomik olarak işletilmesi Konu ile ilgili kaynakların okunması
15 Güç sistemlerinin ekonomik olarak işletilmesi Konu ile ilgili kaynakların okunması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final sınavı hazırlığı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar