DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Power System Analysis II EEE   480 8 3 4 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerin elektrik besleme sisteminin kararlı hal analizi konusundaki altyapılarını geliştirmek, ayrıca ağ modelleri ve yük akış analizleri için çözümleri tanıtmaktır. Güç sistemlerinin ekonomik olarak işletilmesi konusunda altyapı oluşturmaktır.
Dersin İçeriği
Güç sistemlerinin matris analizleri, metodları ve çözümleri. Güç akış çalışmaları. Güç sistemlerinin ekonomik çalışması ve yükün ekonomik dağılımı. Güç sistemleri kararlılığı.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Elektrik güç sisteminin kararlı hal çalışmasını tanır.
2) Tüm güç sisteminin ağ matrisleri ve matris analizi ile çözümünü öğrenir.
3) Güç kalitesi konseptini anlar.
4) Elektrik güç sisteminde yük akışı analizini tanır.
5) Güç sistemini planlama ve işletimini öğrenir.
6) Ekonomik işletme koşullarını öğrenir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik ve fiziğin, mühendisliğin temellerini oluşturan dallarında yetkinliğe sahip olma
2
Elektrik-elektronik mühendisliğinin temel konularındaki ana bilgilere hakim olma
3
Temel mühendislik ve elektrik-elektronik mühendisliği konularında edinilen bilgilerin oluşturduğu işlevsel bütünlüğü kavrama
4
Edinilen mesleki bilgilerden yola çıkarak problem saptama, saptanan problemi analiz edebilme
5
Temel mühendislik bilgilerini kullanarak verilen kuramsal bir problemi bilimsel olarak formüle edebilme ve çözebilme
6
Bilgisayar ve bilişim teknolojilerine yatkınlık
7
İngilizce olarak yazılmış, mesleği ile ilgili ya da daha genel bir bilimsel metni ana hatlarıyla anlayacak düzeyde İngilizce bilme
8
Elektrik-elektronik mühendisliği bilgilerini mesleğe özgü alet ve cihazlar üzerinde uygulayabilme
9
Bildiği bir programlama dilinde belirli bir amaca yönelik bilgisayar programı yazabilme
10
Gerektiğinde bireysel olarak, hedef odaklı bir çalışma programı oluşturmak suretiyle veya sorumlulukların paylaşıldığı bir grubun içinde uyumlu çalışabilme yeteneği
11
Bilgiye erişebilmek icin uygun kaynakları belirleme, onlara ulaşma ve verimli şekilde kullanma becerisi
12
Uygun bir dil ve tarz ile insanlarla iletişim kurabilme
13
Özelde mesleğinin ve genelde profesyonel hayatın gerektirdiği etik değerleri özümseme
14
İçinde yaşadığı toplumun, dünyanın ve çağın, bilimsel, sosyal, tarihi, ekonomik ve politik olguları hakkında farkındalık

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Güç sistemi matrisinin ardışık eleme yöntemi ile çözümü Konu ile ilgili kaynakların okunması
2 Güç sistemi matrisinin ardışık eleme yöntemi ile çözümü Konu ile ilgili kaynakların okunması
3 Güç sistemlerinin düğüm eleme yöntemi ile çözümü Konu ile ilgili kaynakların okunması
4 Güç sistemlerinin düğüm eleme yöntemi ile çözümü Konu ile ilgili kaynakların okunması
5 Güç kalitesi konsepti Konu ile ilgili kaynakların okunması
6 Güç kalitesinin etkisi Konu ile ilgili kaynakların okunması
7 Yük akışı konsepti Konu ile ilgili kaynakların okunması
8 Ara sınav Arasınav hazırlığı
9 Gauss-Siedel metodu ile yük akış analizi Konu ile ilgili kaynakların okunması
10 Gauss-Siedel metodu ile yük akış analizi Konu ile ilgili kaynakların okunması
11 Newton-Raphson metodu ile yük akış analizi Konu ile ilgili kaynakların okunması
12 Newton-Raphson metodu ile yük akış analizi Konu ile ilgili kaynakların okunması
13 Güç sistemlerinin planlanması Konu ile ilgili kaynakların okunması
14 Güç sistemlerinin ekonomik olarak işletilmesi Konu ile ilgili kaynakların okunması
15 Güç sistemlerinin ekonomik olarak işletilmesi Konu ile ilgili kaynakların okunması
16-17 Final sınavı Final sınavı hazırlığı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar