DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Electromechanical Energy Conv EEE   327 5 4 5 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Mehmet TÜMAY
Dersi Verenler
Doç.Dr.MEHMET UĞRAŞ CUMA1. Öğretim Grup:A
Doç.Dr.MEHMET UĞRAŞ CUMA1. Öğretim Grup:B
Doç.Dr.MEHMET UĞRAŞ CUMA2. Öğretim Grup:A
Doç.Dr.MEHMET UĞRAŞ CUMA2. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Elektromagnetik devrelerin tanıtma, Histeris ve edi akımları anlatma, Tek ve Üç fazlı trafoların öğretme, D.C. jeneratörler ve D.C. Motorların anlatma, D.C. motor starterlerı kavratma, DC makinalarda hız kontrolünü öğretme
Dersin İçeriği
Sargıların MMK dalga şekilleri. Çokfazlı sargılar ve döner alanlar. Bobin faktörü. Harmonik voltajları. Senkron makinalar. Silindirik ve çıkık kutuplu makinalar. Senkronlama. Endüksiyon motorları. Çember diyagramı. Endüksiyon motorlarının hız kontrolu. Tek fazlı indüksiyon motorları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Elektromanyetik devreleri tanımlayabilir
2) Tek fazlı trafoları öğrenir
3) Açık devre ve kısa devre testleri ve bunların hesaplamalarını yapabilir
4) Üç fazlı trafoları öğrenir
5) DC Elektrik makinelerini öğrenir
6) DC jeneratörü öğrenir
7) Jeneratörleri seri ve paralel bağlamayı ve karakteristiğini analiz eder
8) Kompound bağlı jeneratörü ve karakteristiğini öğrenir
9) DC motorları ve karakteristiklerini öğrenir
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
2
Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4
Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini ve programlama bilgilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5
Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9
Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11
Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12
Elektrik-Elektronik mühendisliği bilgilerini mesleğe özgü alet ve cihazlar üzerinde uygulayabilme
13
İçinde yaşadığı toplumun, dünyanın ve çağın, bilimsel, sosyal, tarihi, ekonomik ve politik olguları hakkında farkındalık

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Elektromanyetik enerji dönüşümünün temelleri ve denklemleri Konu ile ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Tartışma
2 Elektromanyetik devrelere giriş Konu ile ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Tartışma
3 Tek fazlı trafoların çalışma prensibi Konu ile ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Tartışma
4 Tek fazlı trafoların açık devre ve kısa devre testleri Konu ile ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Tartışma
5 Üç fazlı trafoların çalışma prensibi Konu ile ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Tartışma
6 Üç fazlı trafoların açık devre ve kısa devre testleri Konu ile ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Tartışma
7 Arasınav I Ara sınava hazırlık Anlatım
Tartışma
Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Konu ile ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Tartışma
9 DC makinelerin yapısı, sargı faktörü, mesafe faktörü Konu ile ilgili ders notları ve kaynaklar
10 Dc jeneratörlere giriş Konu ile ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Tartışma
11 Seri ve şönt jeneratör karakteristikleri Konu ile ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Tartışma
12 Ara Sınav II Ara sınava hazırlık Yazılı Sınav
13 Kompunt jeneratör karakteristikleri Konu ile ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Tartışma
14 Dc motorlara giriş Konu ile ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Tartışma
15 Seri ve şönt motor karakteristikleri Konu ile ilgili ders notları ve kaynaklar Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final sınavına hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar